عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2 اهمیت نقدینگی

بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تأمین مالی شرکت­ها و دولت­ها می باشد و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکت­های خارجی جهت سرمایه­گذاری مستقیم و نیز رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار می­تواند انگیزه شرکت- های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه­گذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعه­های مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند. ایجاد زمینه­های لازم جهت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سرمایه­گذارن و تبدیل شدن بورس اوراق بهادار تهران به بورسی مطرح، نیازمند مطالعه­های علمی فراوانی می باشد. در این بین یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند اندازه جذابیت شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدینگی سهام آن­ها در بورس اوراق بهادار می باشد که باعث می گردد سرمایه­گذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند دارایی­های خود را با کمترین هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. بر طبق مدل­های ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی هست که می توانند بازده سرمایه­گذاری­های مختلف را برآورد کند. در این بین نقدینگی سهام یکی دیگر از عواملی می باشد که مطالعه تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار می باشد و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که می­تواند در تعیین بازده تأثیر مهمی داشته باشد، می­شناسند.

دارایی­ها و سبد سهام[1] دارای سه ویژگی می باشد که با اداره کردن سبد سهام مرتبط می باشد. این ویژگی­ها شامل بازده، ریسک، و نقدینگی می باشد. بازده به آسانی تعریف و معرفی می­گردد. اگر چه اندازه­گیری ریسک مشکل می باشد، اما با این حال یک مفهوم عملیاتی می باشد. ریسک معمولا به وسیله واریانس و انحراف معیار بازده­ها اندازه­گیری می­گردد. در مورد مدل قیمت­گذاری دارایی­ها سرمایه­ای، ریسک سیستماتیک برای یک سهم به وسیله بتا اندازه­گیری می­گردد (اسچوارتز و فرانشینی[2] 2004، 60).

اما چگونه ممکن می باشد نقدینگی را تعریف و اندازه­گیری نمود؟ به گونه عام، دارایی نقدشونده دارایی می باشد که به صورت نقد باشد یا به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد باشد. این تعریف به ما خیلی کمک نمی­کند. آسانی به زمان مورد نیاز برای تبدیل و خارج کردن از وجه نقد، و هزینه معامله تصریح دارد (اسچوارتز و فرانشینی 2004، 60). اسچوارتز و فرانشینی (2004) برای تعریف نقدینگی بر روی ویژگی­های نقدینگی مانند عمق، وسعت، برگشت پذیری بازار تمرکز کرده­اند.

با در نظر داشتن اهمیت نقدینگی سهام در ادبیات مالی، محققین بسیاری کوشش داشتند تعریفی جامع برای نشان دادن مفهوم نقدینگی ارائه دهند. به گونه کلی تعاریف نقدینگی در دو رویکرد کلی طبقه بندی می­گردد: بعضی از تعاریف نقدینگی بر ویژگی دارایی­ها(نقدینگی دارایی­ها)[3] تمرکز کرده­اند و بعضی دیگر، از دیدگاه بازار(نقدینگی بازار[4]) این موضوع را مورد توجه قرار داده­اند ( موراسکی[5] 2008، 9).

[1] . Portfolio

[2] . Schwartz And Francioni

[3] . Asset Liquidity

[4].  Market Liquidity

[5] . Morawski

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری