عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2. محافظه ­کاری و گزارشگری مالی

2-1-2-1. تعریف محافظه ­کاری

مفهوم محافظه­کاری در تحقیقات حسابداری متعددی تعریف شده می باشد. به عنوان مثال: باسو (1997) آن ­را این گونه تعریف می­کند: «جلب توجه حسابداران به بازبینی بیشتر صورت­های مالی برای شناسایی اخبار خوب به جای اخبار بد». این عدم تقارن در تشخیص باعث ایجاد تفاوت­های نظام­مند میان دوره اخبار خوب و اخبار بد به لحاظ زمانی و پایداری درآمدها می­گردد. بلیس[1] (1924) تعبیر برتری از این مفهوم دارد که به این شکل اظهار می­گردد: «منتظر سود نباش اما منتظر همه زیان­ها باش» و یا به بیانی دیگر «هیچ سودی را پیش­بینی نکن، اما تمام زیان­ها را پیش­بینی کن»(Wendt, 2010, 20).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هیئت استانداردهای حسابداری مالی[2]، محافظه­کاری را این گونه تعریف می­کنند: «محافظه­کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام[3] می باشد و کوشش دارد، ابهام و ریسک­های ذاتی موجود در جایگاه­های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن­ها به اقدام آید»(FASB, 1980, 2).

درمجموع محافظه­کاری حسابداری یک برخورد محتاطانه نسبت به حسابداری مالی می باشد که با شناسایی دقیق­تر سود به­جای زیان حاصل می­گردد. پیامد شناسایی نامتقارن سود در برابر زیان، کم ارزش انگاشتی خالص دارایی انباشته و درآمدهای حسابداری انباشته می باشد(Wendt, 2010, 21).

محافظه­کاری بیانگر این نیست که تمام جریان­های نقدی مربوط به درآمد بایستی پیش از شناسایی سود- برای مثال شناسایی فروش­های اعتباری- دریافت شوند، بلکه بایستی این جریان­های نقدی تأییدپذیر باشند. محافظه­کاری درجه تأییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان­ها ضروری می­داند. با این تفسیر می­توان محافظه­کاری را درجه­بندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تأییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان­ها باشد، محافظه­کاری نیز بیشتر خواهد بود، به این گونه تفسیر از محافظه­کاری «تأییدپذیری متفاوت» [4] گفته می­گردد(Watts, 2003, 208).

یکی از پیامدهای مهم رفتار نامتقارن محافظه­کاری در مورد سودها و زیان­ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع[5] خالص ارزش دارایی­ها می باشد. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین­کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه­کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می­دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می­تواند، موجب ارائه کمتر از واقع هزینه­های دوره­های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع[6] سود طی دوره­های آتی شوند (Watts, 2003, 208).

کیسو[7]، ویگانت[8] و وارفیلد[9] (2001) محافظه­کاری را این گونه تعریف می­کنند، «به گونه سنتی محافظه­کاری در حسابداری وسیله­ای می باشد که به هنگام تردید در انتخاب رویه­ای که ممکن می باشد موجب ارائه بیش از واقع داریی­ها و سود گردد راه حلی را برمی­گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه­های مفاهیم حسابداری مالی[10] شماره 2 چنین می­گوید: «… اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه­کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد نمود که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد.»

از نظر بیور (1998) رفتار محافظه­کارانه به گونه­ای می باشد که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمدهای بیشتر) و هزینه­های بیشتر (نسبت به هزینه­های کمتر) می­گردد و زیان­های تحمیل نشده را شناسایی می­کند، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی­کند. از این رو همان­گونه که فلتهام و اولسون (1995) اظهار نمودند، انتظار بر این می باشد که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش سهام در بلند مدت گردد

(Shroff, Venkataraman and Zhang, 2004, 6).

نمونه­هایی از رویه­های حسابداری محافظه­کارانه که منجر به شناسایی به­هنگام­تر اخبار بد می-شوند، عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان­های کاهش ارزش (اما عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی­های بلند مدت و حسابداری زیان­های احتمالی پیش روی سودهای احتمالی با تأکید بر اصل محافظه­کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با بعضی ابهامات مواجه می­گردد، رویه­های حسابداری ترجیح می­دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال گردد و همچنین معیارهای تأییدپذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می­دانند.

سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درمورد جریان­های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می­کند، مربوط به قیمت سهام می باشد و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تأثیرگذار می-باشد(Watts, Zimmerman, 1986, 27).

از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان می­دهند، که به گونه سیستماتیک، روش­های مختلف «اصول پذیرفته شده حسابداری» [11] موجب گم-راهی سرمایه­گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی­شوند

(Watts, Zimmerman, 1986, 5).

از ­­این­ رو بر اساس مباحث نظری (Hendricksen ,Vanberda  و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)، سرمایه­گذاران بایستی درجه­ای از محافظه­کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان­های نقدی آتی به­کار گیرند(Scott, 2000, 1-2).

حسابداری مرسوم[12] به گونه ذاتی محافظه­کارانه می باشد، چنانچه می­توان این ادعا را به گونه پیوسته از روی شواهد مبتنی بر ارائه کمتر از واقع خالص دارایی­ها نظاره نمود. انتخاب رویه­های حسابداری متهورانه[13] (غیر­محافظه­کارانه) توسط مدیریت، ممکن می باشد مقداری از درجه محافظه­کاری گزارشگری مالی بکاهد، اما هیچگاه منجر به این نمی­گردد، که صورت­های مالی به گونه کامل غیرمحافظه­کارانه گردد و یا حتی نسبت به انتخاب روش­های محافظه­کارانه یا غیرمحافظه­کارانه بی­تفاوت[14] باشند(Givoly, Hayn, Natarajan, 2006, 5).

[1]– Bliss

[2] – Financial Accounting Standard Boord (FASB)

[3] – Uncertainty

[4] – Differential Verification

[5] – Understatement

[6]– Overstatement

[7] – Kieso

[8] – Weygandt

[9] – Warfield

[10] – Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)

[11] – Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

[12] – Conventional accounting

[13] – Aggressive accounting

[14] – Neutral

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری