عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1 مقدمه

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی که جهت تصمیم گیری‏های اقتصادی اطلاعات‏ارزش مندی رادر اختیار سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی قرار‏می دهد همواره با این پرسش روبرو بوده می باشد که اطلاعات حسابداری چه محتوایی برای بهره گیری کنندگان دارد. بخشی از تحولات نظریه بازار سرمایه پس از دهه١۹۶۰، به زمانی مربوط می گردد که پژوهش درمورد محتوای اطلاعات و انتخاب روش‏های حسابداری مطلوب در دستور کار تحقیقات حسابداری قرار گرفت. بر اساس یک دیدگاه در نظریه حسابداری، نظاره واکنش بازار در قبال متغیرهای حسابداری، رهنمودی جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی داده‏های حسابداری و انتخاب یک معیار بهتر برای پیش بینی رویدادهای تجاری در اختیار نظریه پردازان حسابداری قرار می‏دهد (دیچو، ١۹۹۴). این دیدگاه رهنمود مفیدی در این پژوهش ارایه کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که کدام یک از انواع شاخص‏های نقدینگی ارتباط قوی تری با سودآوری و ارزش شرکت دارد و به شکل بهتری به بهره گیری کنندگان از صورت‏های مالی جهت تصمیم‌گیری کمک می‏نماید. ارزیابی عملکرد شرکت­ها همواره مورد توجه سهام داران، سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان مالی نظیر بانک­ها، موسسات مالی و به خصوص مدیران بوده می باشد. ارزیابی عملکرد به کمک شاخص‏های نقدینگی و سودآوری مطالعه می‏گردد. نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردارست، زیرا شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیرسودآور مدت بیشتری می­توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند اما شرکت­های بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند ( طالبی١۳۷۵، ١١١). برای ارزیابی سودآوری و نقدینگی شرکت­ها روش­های مختلفی ارایه شده می باشد. یکی از آن­ها، نسبت­های مالی می باشد که از اوایل قرن بیستم جهت ارزیابی واحد تجاری مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در این بین، شاخص­هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکت­ها می­پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیل گران بوده می باشد. این امر موجب گردید تا تحلیل گران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص­های سنتی بتوانند شاخص­های نوینی را ارایه کنند (خوش­طینت و نمازی ١۳۸۳، ۵۷).

با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده، در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته می گردد. آغاز مساله اصلی پژوهش اظهار می گردد، سپس اهمیت و ضرورت پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی پژوهش، سوالات و فرضیه های پژوهش، جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش، قلمرو پژوهش، مدل پژوهش پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش تعریف گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری