عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2. اظهار مساله

محافظه­کاری یکی از محدودیت­های اصلی ویژگی­های کیفی اطلاعات در حسابداری و از عوامل تعیین­کننده در خط مشی گزارش­های مالی محسوب می­گردد. در بخش مفاهیم نظری گزارش­گری مالی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی ایران، «احتیاط» از خصوصیات کیفی قابلیت اتکا اطلاعات معرفی شده که بیانگر همان مفهوم محافظه­کاری می باشد و چنین تعریف می­گردد:

«احتیاط عبارت می باشد از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز می باشد به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشود».

اولین تعریف از محافظه­کاری در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره 2 در سال 1982 به این گونه اظهار می­گردد:

«محافظه­کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام می باشد و کوشش دارد مطمئن گردد که ابهام و ریسک­های ذاتی موجود ناشی از شرایط و جایگاه­های تجاری به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و شناسایی شوند».

باسو[1] (1997) محافظه­کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید-پذیری برای شناسایی اخبار خوب[2] در سود نسبت به اخبار بد[3] تعریف نمود (Basu, 1997, 7).

باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه­کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه­کاری یاد نمود. او با بهره گیری از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه­کاری بود و به مقصود عملیاتی کردن و فرموله کردن معیار مربوطه، بازده­های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه­کاری ارتباط سود- بازده را در نظر می­گرفت. نتایج تحقیقات، تعریف وی را تایید نمود و نشان داد که واکنش سود نسبت به بازده­های منفی (اخبار بد) بسیار به هنگام­تر از بازده­های مثبت (اخبار خوب) می باشد. از این رو، این تفاوت در واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد رگرسیون سود- بازده را تحت عنوان، «عدم تقارن زمانی سود»[4] به عنوان معیاری برای محافظه-کاری معرفی نمود که از دیدگاه صورت سود و زیان نشأت می­گرفت. باسو جهت توجیه دیدگاه سود و زیانی برای معیار محافظه­کاری خود به بولتن تحقیقات حسابداری[5] شماره 2 انجمن حسابداران رسمی آمریکا[6] (1939) تصریح داشت که اظهار شده بود محافظه­کاری در صورت سود و زیان نسبت به ترازنامه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

پس از معرفی این معیار، محققان زیادی با بهره گیری از این معیار به سنجش محافظه­کاری در تحقیقات خود پرداختند. طی سال های بعد از 1997 میلادی و در پی بهره گیری گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه­کاری، محققان بر آن شدند که به مطالعه بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آن­ها طی مطالعه ارتباط بین این معیار و سایر معیارهای محافظه­کاری به ویژه با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB)»[7] به یافته­های جدیدی رسیدند. MTB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام را به عنوان معیاری برای محافظه­کاری می­سنجد. که از این پس در این پژوهش بصورت (P/B) نشان داده می­گردد. این معیار با دیدگاهی ترازنامه­ای به ارزیابی محافظه­کاری می­پردازد. نتایج تحقیقات این محققان بیانگر ارتباط منفی بین آن­ها بودند. از این رو با در نظر داشتن سابقه معیار (P/B) و سطح پذیرش عمومی این معیار از سوی محققان، منجر به زیر سؤال رفتن اعتبار معیار باسو گردید.

به اظهار رویچودهاری و واتز[8] (2006) چنانچه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود بیش از یک دوره باشد، ارتباط این معیار با نسبت (P/B) مثبت خواهد گردید. تمام منتقدان معیار باسو به مطالعه ارتباط این معیار با نسبت (P/B) اول دوره برآورد آن پرداخته بودند. پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه ارتباط بین معیار عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) می باشد. در واقع مسئله اصلی این پژوهش، مطالعه ارتباط بین دو معیار محافظه­کاری می باشد که یکی از آن­ها بر مبنای دیدگاه سود و زیانی و دیگری متکی بر دیدگاه ترازنامه­ای می باشد. از این رو سوال اصلی این پژوهش به صورت زیر اظهار می-گردد:

«آیا بین محافظه­کاری سود و زیانی و محافظه­کاری ترازنامه­ای ارتباط معکوس هست؟» به بیانی دیگر بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت (P/B) اول دوره ارتباط معکوس معنی­داری هست؟

[1] – Basu

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]– Good News

[3]– Bad News

[4] – Asymmetric timeliness of earnings

[5] – Accounting Research Bulletin 2 (ARB 2)

[6] – American Institute of Certified public Accountant (AICPA)

[7] – Market_ to_ book ratio

[8] – Roychowdhury and watts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری