عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه :

عمر مشارکت تاریخی باندازه عمر تشکیل جوامع انسانی دارد و با تغییر نیازهای افراد ویا جوامع انسانی نوع مشارکت نیز تغییر کرده می باشد مشارکت در جوامع انسانی معمولی از زمان یونان باستان دارد مشارکت بنحوه های گوناگون نیز در مقاطع مختلف تاریخی وجود داشته می باشد . در زمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اکرم (ص) این توجه مشارکتی در بیانات ایشان و همچنین در زمان علی (ع) وجود داشته می باشد و ایشان بیانات فراوانی همانند این اظهار کرده اند که بیانگر این نوع دیدگاه میباشد .

در جوامع امروزی اصلی ترین زیربنای مشارکت اصل برابری مردم می باشد و هرگاه که این اصل برابری همراه با ارزش نهادن به آنها باشد آنگاه مشارکت در جامعه میتواند بصورت یک امتیاز برای موفق شدن و بهره مندی از فعالیتهای جمعی بهره گیری گردد .

 

در پذیرش این اصل که مشارکت یک فراگرد می باشد و نه یک فرآورده و یا بعبارتی یک علت می باشد نه یک معلول .

 

پذیرش این اصل که مشارکت فراگردی می باشد که از راه آن افراد جامعه به دگرگونی دست پیدا میکنند و دگرگونی را متناسب با شرایط بوجود  آمده و یا آنکه شرایط جدید خلق میکنند .

 

با داشتن یک زمینه مثبت فرکی برداشت درست از فلسفه مشارکت بآسانی میتوان آن را علت اصلی دگرگون شدن پیروزیهای یکطرفه به چند طرفه تغییر نمود که در ان اعتماد مردم به هم افزایش پیدا کرده و توان آنها برای افزایش دخالت در امور جامعه افزایش می یابد .

 

مشارکت مردم در جامعه به زیربنای آن بستگی دارد :

 

  • سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار
  • راه مردم به نظارت بر سرنوشت خویش
  • بازگسودن فرصتهای پیشرفته به روی مردم

 

مشارکت در جوامع دارای دو بعد می باشد یا دو صورت کلی می باشد که هرکدام با دیگری     ارتباط ای تنگاتنگ دارد .

اول : مشارکت مردم در جامعه

دوم : اندازه اهمیت دادن حکومت در مشارکت دادن مردم و بهره گیری از سیاستهای مختلف در اینباره .

 

مشارکت مردم :

مشارکت مردم در بخشهای گوناگون میتواند صورت بگیرد که عبارتست از بخشهای سیاسی ، اجتماعی ، اختصاصی و فرهنگی .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .