عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

: جلسات غیر رسمی :

این مشارکت میتواند بطور منظم یا موردی برگزار گردد و هر سطح از مدیریت یا کارکنان را پوشش دهد . این جلسات معمولاً توسط مدیر برگذار میگردد و در زمانیکه هم مدیریت و هم کارکنان در جلسه حاضر باشند بسیار موثر می باشد . مشارکت غیر رسمی اصطلاحی می باشد برای توصیف درگیری غیر رسمی کارکنان در تصمیمات روزانه که برکار آنها تاثیر میگذارد )) 2

 

 

 

—————————-

  • ابعاد مشارکت دکتر فرج الله رهنمود ، مجله مدیریت دولتی
  • آثار مثبت مشارکت کارکنان – تنهایی – مجله مدیریت دولتی
  • این روش معلول سبک رهبری مدیریت ارشد سازمان می باشد که برای پیشنهادها و انتقادهای زیردستان خود آمادگی داشته باشد و کارکنان را در تصمیم گیری دخالت دهد .
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درجات مشارکت کارکنان در سازمانهای گوناگون و ارتباط آن با سلسله مراتب نیازها :

 

یکی از تقسیم بندیهای اساسی که باعث گردیده تا بیشتر به نوع رفتارای بشر در سازمانها توجه گردد نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو بوده می باشد که آن را در سال 1943 مطرح ساخته ، بنظر مازلو سلسله مراتب نیازهای بشر به پنج بخش تقسیم میشود که انگیزه ایجاد شده در او وابستگی به ارضاء هرکدام از نیازهای مذکور دارد . این نیازها بدین قرارند :

نیاز فیزیولوژیکی ، ایمنی ، اجتماعی ، تکریم و خودیابی بنظر او تمامی نیازهای بشر در این چند طبقه دسته بندی میشود و بعد از ارضاء یک نیاز ، نیاز دیگر مجال ظهور می یابد .

 

حال سوال اینجاست که نیاز کارکنان در سازمان :

اولاً : تا چه حدی از این سلسله مراتب ارضاء شده

ثانیاً : با در نظر داشتن نوع و درجه نیازها کارکنان در چه درجه ای از مشارکت فعالیت مینمایند ویا آنکه آیا یک ارتباط مستقیم بین سلسله مراتب نیازها ودرجات مشارکت هست ؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .