دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه روان پزشکی بین فردی

هری استاک سالیوان (1892-1949)

2-9-1           زندگینامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از میان تمام نظریه پردازان مطالعه شده سالیوان تنها نظریه پردازی می باشد که در امریکا به دنیا آمده و در همان جامعه به تحصیل پرداخته می باشد او تنها کسی می باشد که با فروید تماس مستقیم نداشته و در ضمن کسی می باشد که بر تأثیر اجتماعی و عوامل بین فردی در رشد بشر بیشترین تاکید را داشته می باشد. در واقع، نظریه او به عنوان نظریه روان پزشکی بین فردی که در سال 1952 مطرح نمود شناخته می گردد.

سالیوان به روابط اولیه نوزاد و مادر در رشد اضطراب و رشد مفهوم خویشتن اهمیت زیادی می‌داد. اضطراب ممکن می باشد در تعامل اولیه مادر با نوزاد به وی منتقل گردد پس از همان آغاز، اضطراب ماهیتا بین فردی می باشد و خویشتن که مفهومی‌حساس در تفکر سالیوان می باشد نیز منشا اجتماعی دارد. مفهوم خویشتن از احساساتی ناشی می گردد که از تماس به دیگران و ازریابی‌های انعکاس یافته یا ادراک شده بوسیله ی کودک به دست آمده می باشد.

تاکید سالیوان بر تاثیرات اجتماعی از نظریه‌های او در مورد رشد بشر مشهود می باشد. این نظرات در تاکید سالیوان بر دوره ی نوجوانی و قبل از نوجوانی شایان ذکر می باشد.مقبولیت اجتماعی، اعتبار و عزت نفس کودک نیز در خلال مرحله ی نوجوانی اهمیت پیدا می کند.

 

2-9-2 مطالعه نظریات سالیوان

با گسترش علاقه به اختلالات مربوط به مفهوم خویشتن، توجه روان کاوان به خصوص به مفهوم خود شیفتگی و شخصیت خود شیفته جلب شده می باشد. جریان رشد سالم خویشتن و خود شیفتگی، مستلزم دستیابی فرد به مفهوم روشنی از خویشتن، داشتن سطح پایدار و معقولی از عزت نفس، احساس غرور از پیشرفت، آگاهی از نیازهای دیگران و جوابگویی به نیازهای آنهاست، همان گونه که پاسخگویی  نیازهای خود نیز هست “خود شیفتگی شخصیت” با اختلال در مفهوم خویشتن، آسیب پذیری عزت نفس، نیاز به تحسین دیگران و فقدان همدردی با نیازها و احساسات سایر افراد توام می باشد. در حالی که “شخصیت خود شیفته” از احساس بی ارزشی و فقدان قدرت رنج می‌برد (شرم و احساس حقارت) با خیالپردازیهایی در مورد قدرت و موفقیت نامحدود در مورد اهمیت خود، بزرگنمایی افراطی می کند. این افراد خود را مستحق دریافت محبت و تحسین دیگران و شخصیتی خاص و یگانه می‌دانند. این افراد در قبال دیگران بخشنده اند. اما از لحاظ هیجانی چنین نیستند و همدلی دیگران را به شدت مطالبه می‌کنند. این افراد می ‌توانند از خود و دیگران تصویری ایده آل ارائه کنند اما در مواقع دیگر، دیگران و خود را به گونه کلی خوار جلوه دهند. به گونه اختصار یافته‌های به دست آمده از تحقیقات آزمایشی، موید مشاهدات بالینی در مورد ‌آسیب پذیری خود شیفتگان در مقابله با ضربات وارده به عزت نفس خود و نیز پاسخ خشم آلود آنها به این ضربات می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه