عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 • هرم عملکرد :

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک ارتباط شفاف بین شاخص ها عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان می باشد، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان کوشش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این ارتباط را در بر می گیرد مدل هرم عملکرد می باشد. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین راهبرد سازمان و عملیات آن می باشد. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف می باشد که اظهار کننده اثربخشی سازمان و کارآیی داخلی آن می باشد . در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخص هایی را که به گروه های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخصهای داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل ز مانی و اتلا فها )

عیان می سازد.

ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می گردد که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می گردد . در سطح دوم ، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه­مدت نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدت نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می­پردازند(مالی و بازار). سیستم های عملیاتی کسب و کار ، پل ارتباطی بین شاخص های سطوح بالا و شاخص­های عملیاتی روزمره هستند ( رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت ، تحویل، سیکل کاری و اتلافها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه بهره گیری می شوند. مهمترین نقطه قوت مدل هرم عملکرد کوشش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص های عملکرد عملیاتی می باشد . اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود  ندارد. (کریمی، 1385 ، ص 18)

 

 • فرآیند کسب و کار

چارچوب های تبیین داده شده تا بدینجا سلسله مراتبی هستند، امّا چارچوب های دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال می توان » فرآیندهای کسب و کار  [1]« را نام برد که   توسط آقای براوان[2] در سال 1996 پیشنهاد شده می باشد.   این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی می باشد زیرا که تفاوت بین شاخص های ورودی، فرآیند، خروجی و نتایج را برجسته کرده می باشد براون برای تشریح مدل خود از مثال پختن کیک بهره گیری کرده می باشد. در این مثال، شاخص های ورودی عبارتند از: اندازه آرد و  کیفیت تخم مرغها و…، شاخصهای فرآیند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخص های خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخصهای نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را در بر می گیرد. براساس این مدل در یک سازمان ورودی ها، فرآیند، خروجی ها و نتایج برای تعیین شاخصها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:

 • ورودیها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه و…
 • سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و…
 • خروجیها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و…
 • نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و…

لذا به مقصود ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخص های مناسب باتوجه به نواحی تبیین داده شده در بالا استخراج گردد. در نهایت بایستی گفت اگرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش می باشد و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخص های ورودی، فرآیند، خروجی و نتایج می باشد؛ اما این مدل در یک سیر پیوستاری قرار گرفته می باشد که از چارچوب های متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوب های فرآیند ی کشیده شده می باشد ، به بیانی دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده می باشد و این مطلب نقطه ضعف این مدل می باشد. (کریمی، 1385 ، ص 18)

[1] Business Process

[2] K.W, Bourne

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

 • هدف اصلی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

 • اهداف فرعی
 1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
 2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
 3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
 4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
 5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .