عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-17-1     شخصیت در قرآن

قرآن معتقد می باشد که بشر بایستی تحت تربیتی عمیق و معنوی قرار گیرد تا راه زندگی را بیابد و اگر رسالت خود را در جهان فانی دریافت زندگی وی توام با خوشبختی خواهد بود. اگر یاد خداوند در ذهن کسی ریشه ندواند اندیشه‌های شیطانی آنرا فرا می‌گیرد و ملعبه ای در چنگال غریزه‌های حیوانی خویش خواهد گردید                                                       (پروا، 1370، ص 154)

“ادعونی استجب لکم”

بخوانید تا اجابت کنم شما را

)                                                        سوره غافر – آیه 60(

“ان الانسان لفی خسرو الا الذین امنو ع‍‍‍ُمو الصالحات”

همه بشر‌ها در زیان هستند مگر کسانی که ایمان آوردند و اقدام صالح انجام دادند

سوره عصر آیه های 2 و 3 (

“کلا ان الانسان لیطغی، آن راه استغنی”

باز چرا بشر سرکش و مغرور می گردد چونکه بغنا و دارائی می‌رسد که محققا بسوی پروردگار باز خواهد گشت.

                       (سوره علق آیه های 7 و 6 )

“لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم”

ما بشر را در مقام نیکو و احسن آفریدیم

(سوره تین، آیه 4)

“الذی خلقک فسوک فعدلک “

آن خدایی می باشد که را از عدم به وجودآورد بصورتی تمام و کامل بیاراست و با اعتدال برگزید

(سوره انفطار، آیه 7)

“ینبوالانسان یومئذ بما قدم و اخر”

آنروز آدمی‌بهر نیک و بدی که در آغاز و انتها انجام داده آگاه می گردد        (سوره قیامت ایه 13)

“الذی خلق الموت و لحیوه لیبلوکم ایکم احسن عملا”: خدائیکه مرگ و زندگانی آفرید که شما بندگان را بیازماید تا کدام یک نیکو کارتر (و خلوص اعمال بیشتر) می باشد           (سوره ملک، آیه 2)

و بسیاری آیات و روایات دیگرکه از ذکر آنها درین مقوله صرف نظر می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بشر از نظر اسلام دارای خلقتی مستقل و جدا از خلقت سایر موجودات عالم می باشد و سرانجام موجودی می باشد که در نهاد او مجموعه ای از خصوصیات متضاد پیدا نمود می گردد و اوست که تصمیم می‌گیرد چگونه باشد.                     (جاسبی 1378 و ص 42) (نوری تاجر 1376)

2-18 تیپ شناسی[1]

این تصور که مردم را می‌توان به تیپها، یا دسته‌های مختلف از افراد تقسیم نمود دست کم به زمان “بقراط” (حدود 400 سال قبل از میلاد)، که “جالینوس” (حدود سال 150 میلادی) بعدها به عقاید وی شاخ و برگ داد باز می گردد. در آن دوران قدیم این اعتقاد وجود داشت که افراد را می‌توان به چهار گروه: صفراوی (به معنی تحریک پذیر)، سوداوی (یا افسرده)، دموی (خوش بین)، بلغمی‌(آرام) تقسیم نمود.

[1] – typeology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان