شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1    فرآیند تدوین و اجرای روش ارزیابی متوازن

طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد سازمان از 5 فاز کلی زیر تشکیل شده بود:

 • فاز اول: شناخت
 • فاز دوم: طراحی نظام ارزیابی عملکرد
 • فاز سوم: پیاده‌سازی و اندازه‌گیری شاخص‌ها
 • فاز چهارم: تجزیه و تحلیل شاخص‌ها و اولویت‌بندی فعالیت‌های بهبود
 • فاز پنجم: استقرار نرم‌افزار ارزیابی متوازن در سازمان

که در ادامه به گونه اختصار فعالیت‌های هر یک از بخش‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

فاز اول: شناخت

در این فاز فعالیت‌های زیر به ترتیب صورت خواهد گرفت:

 • آموزش نظام ارزیابی عملکرد
 • مطالعه و شناخت سازمان از طریق مصاحبه و مطالعه مستندات
 • مطالعه گزارش شناخت توسط مدیریت ارشد و مدیریت میانی سازمان
 • اصلاح گزارش و ارائه گزارش شناخت نهایی

در اجرای این فاز مطابق نظرات پژوهشگران این حوزه در مرحله نخست با برگزاری آموزش‌های گسترده، کوشش می گردد مفاهیم کلی ارزیابی عملکرد در سازمان روشن گردد. پس از آشنایی سازمان با برگزاری جلسات مصاحبه و نیز مطالعه مستندات سازمان نسبت به تهیه گزارش شناخت متناسب با نیازهای استقرار نظام ارزیابی عملکرد اقدام گردد. نتایج این گزارش پس از ارائه، از سوی مدیریت ارشد و مدیریت میانی سازمان مورد مطالعه قرار خواهدگرفت.

فاز دوم: طراحی نظام ارزیابی عملکرد

در این فاز فعالیت‌های زیر به ترتیب صورت خواهد گرفت:

 • شفاف سازی چشم انداز :

یک چشم انداز و استراتژی شفاف، مختصر و مفبد برای سازمان ایجاد کنید. این مسأله یک نقطه شروع اساسی می باشد که بایستی پیش از اقدام به هر کاری مورد توجه قرار گیرد در واقع چشم انداز و استراتژی سازمان، نظام ارزیابی متوازن را تغدیه می نماید. در این مرحله ابعاد و پارمترهای چشم انداز سازمان به خوبی شناسایی شده و حتی الامکان از اصطلاحات کیفی به مقادیر کمی و قابل فهم تبدیل گردد.

 • توافق و رضایت عمومی پیرامون چشم انداز

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

 • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

 • اهداف فرعی
 1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
 2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
 3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
 4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
 5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .