عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار

اینکه آیا افراد زندانی گذشته ی خویشتن هستند تحت تاثیر نگاه به آینده قرار دارد، بدون تردید نظریه پردازان توافق دارندکه رفتار تنها تحت تاثیر عواملی می باشد که در حال حاضر فعالند، در این صورت تنها زمان حال می باشد که در درک رفتار اهمیت دارد اما زمان حال می‌تواند تحت تاثیر تجارب دور یا نزدیک گذشته نیز قرار گیرد. همین گونه آن چیز که که فرد در زمان حال به آن فکر می کند. می‌تواند تحت تاثیر افکاری باشد که به آینده ی دور یا نزدیک مربوط می باشد. افراد درمیزان در نظر داشتن گذشته یا آینده از یکدیگر متفاوتند، روان شناسان شخصیت نیز در اندازه این توجه باهم متفاوت هستند در یک طرف پیوستار، نظریه روان کاوی قرار دارد که به تجارب یادگیری اولیه اهمیت می‌دهد و در طرف دیگر نظریه شناختی واقع شده می باشد که بر برنامه‌های آینده تاکید دارد. به هر حال سوال مهم در اینجا می باشد که چگونه تجارب گذشته و پیش بینی‌های آینده را تفسیر کنیم و آنهارا به آن چیز که در حال حاضر در جریان می باشد ارتباط دهیم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان