عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

توصیف تیپهای شانزده گانه

در کتابچه توصیف تیپهای (MBTI) توسط مایرز تهیه شده می باشد هر کدام از تیپهای شانزده گانه به گونه مشروع معرفی شده می باشد.

ISTJ آرام، جدی، موفق در کارها، با تمرکز و توجه کامل، اقدام گرا، رسمی، به دنبال حقایق معلوم منطقی، واقعیت گرا، قابل نظاره، توجه کننده به هر چیز سازمان بندی شده

ISFJ: آرام با روابط دوستانه، مسئولیت پذیر، هوشیار به انجام رسان فداکار، استوار در هر پروژه، دقیق، زحمت کش، بی علاقه به کار تکنیکی، توجه زیاد به جزئیات

ISTP: آرام، محتاط، تماشاگر، خونسرد، نظاره گر و تحلیل گر زندگی با کنجکاوی، علاقمند به علتها و معلول و شوخیهای بکر در لحظات غیر منتظره، بهره گیری از اصول منطقی در سازماندهی واقعیات ملموس.

ISFP: کناره گیر، آرام، مهربان، فروتن درمورد تواناییهای خود، مخالف اجتناب کردن از انتقال عقاید خود به دیگران، درکارها تا رسیدن به نتیجه چیزی را که نیاز می باشد انجام می‌دهد بهترین و شایسته ترین کوشش برای کارش صرف می کند به آرامی‌تحمیل گر می باشد، به خاطر عقاید روشن و واضحی که دارد دیگران به او تکریم می‌گذارند و از وی تبعیت می‌کنند رهبری را ادامه نمی‌دهد اما پیروی فداکار می باشد.

INFJ:برای کسب موفقیت در کارها پشتکار دارد، با اصالت و اصولگرا می باشد.

INTY: این افراد در زمینه‌هایی که برایشان مطلوب می باشد قدرت خوبی دارند جهت سازماندهی یک شغل، به تنهایی یا به کمک دیگران می‌توانند آن را انجام دهند، شکاک، انتقاد گر، مستقل، مصمم و گاهی اوقات سر سخت

INFP: آکنده از اشتیاق، صمیمت و فداکاری هستند اما تا زمانی که افراد را به خوبی نشناخته اند به ندرت از این حالات حرف می‌زنند، امور زیادی را بر عهده می‌گیرند و متعهد انجام آنها می شوند سپس به طریقی آنها را به پایان می‌رسانند، دوست داشتنی هستند.

INTP: آرام، محتاط، کم حرف، از پیگیری مسائل علمی‌و تئوریک لذت می‌برند دوست دارند معضلات را با منطق تحلیل حل نمایند، علاقه زیادی به ایده‌ها دارند به مهمانیها علاقه ندارند و کم صحبت می‌کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان