عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

حق اظهار :

که اندازه خورایی مدیران و یا مشارکت پذیری آنان را مورد سنجش قرار میدهد )) 2

((2- درجه مشارکت :

که عبارتست از اندازه تاثیر کارکنان بر تصمیم گیری و درجه تعهد سازمان به اجرای این پیشنهادها میباشد که عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف : نظام اولیه صندوق پیشنهادها :

این مشارکت بسیار سطحی می باشد و مدیریت بدون هیچ پاسخ آنرا قبول ویا رد می ‌کند

ب : مشاوره :

مدیریت علل رد ویا قبول پیشنهادها را پاسخ میدهد .

 

 

 

—————————–

1- درجات مشارکت و نیازهای غالب افراد – رهنمود – مجله مدیریت دولتی

2- نیاز غالب افراد ودرجات مشارکت – رهنمود – مجله مدیریت دولتی

ج : پیشنهادهای مشترک :

مدیران و سرپرستان و یا تمامی افراد سازمانی هرکدام برای حل مسائل پیشنهادهایی را مطرح میکنند اما رد یا قبول آن برعهده مدیران می باشد .

 

3- دامنه مشارکت :

یعنی که در چه سطح از سطوح سازمان یا در چه سلسله مراتب سازمانی مشارکت انجام میگیرد )) 1

 

5-5 : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی :

این اهمیت از چند بعد ناشی میشود :

اول : از جو روانی

دوم : از بعد پیشرفت

سوم : از بعد بهره وری

 

در بعد اول میتوانیم به این مسئله بپردازیم که در جوامع امروزی با در نظر داشتن اهمیتی که به رفتار انسانی دارد فرض می ‌کند که کارکنان در حالت درست و وضعیت مناسب راههای صحیح تری جهت انجام کار بهتر پیشنهاد میکنند .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .