دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

نکات برجسته ی نظریات یونگ

با انتقال تفکر روان پویشی از اروپا به امریکا، تاکید این نظریه پردازان بیشتر به جنبه‌های اجتماعی معطوف گردید تا بر نیروهای زیستی موثر در رفتار.              پروین، جان(جوادی و همکاران،1381)

یونگ معتقد بود که شخصیت علاوه بر گذشته توسط آینده شکل می‌گیرد و تاکید بیشتری بر ناهشیار می باشد. تصور یونگ از ماهیت بشر نسبت به فروید خوشبین تر و کمتر جبر گرایانه بود و می‌گفت بخشی از شخصیت فطری و بخشی دیگر آموخته شده می باشد سنجش سنخ نمای مایزر- بریگزابزار او بود.                       شولتزوهمکاران(محمدی، 1378)

2-7 روانشناسی فردی

آلفرد آدلر (1937-1870)

2-7-1           زندگینامه

“هدف از وجود بشر، چیرگی، کمال، ایمنی و برتری می باشد هر کودکی با موانع بسیاری زیادی در زندگی مواجه می گردد، به طوریکه هیچ کودکی تا به حال بدون کوشش برای شکلی از معنا پرورش نیافته می باشد”

بیماری سخت ذات الریه، آگاهی از مرگ و حسادت نسبت به بردار بزرگتر سالم معرف دوران کودکی اوست داستان کودکی او یک تراژدی می باشد او حقارت‌هاو ضعف‌های زیادی را تحمل نمود. خود وی می‌گوید کسانی که با زندگینامه ی من آشنایند بین واقعیتهای کودکی من و دیدگاههایی که اظهار کرده ام هماهنگی میبینید، آدلر نیز وارد دانشکده پزشکی گردید و نهایتا ترجیح داد در عصب شناسی و روان پزشکی تخصص یابد، 9 سال همکاری آدلر با فروید در سال 1902 آغاز گردید هنگامی‌که هفته ای یکبار با یونگ و دو نفر دیگر در منزل فروید از روانکاوی سخن می‌گفتند او پیرو فروید نبود و توسط او روان کاوی نشد، در 1910 به آنکه رئیس انجمن روان کاوی وین بود همچنان از فروید انتقاد می‌نمود تا اینکه در 1911 کلا قطع ارتباط نمود و ساختن رویکرد خودش را آغاز نمود و از اینکه او را شاگرد فروید خطاب کنند عصبانی می‌گردید. در 1912 انجمن روانشناسی فرد نگر را بنیاد نهاد، در سال 1929 به امریکا رفت وکارش را ادامه داد، او به خاطر سخنرانی‌هایش به شهرت ملی رسید و در حالیکه برای ایراد 56 سخنرانی توانکاه مشغول گردش در اروپا بود دچار حمله قلبی شده و در اسکاتلند درگذشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه