شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1    روش ارزیابی متوازن و مدیریت استراتژیک

این روش در آغاز یک روش ارزیابی عملکرد بود. سپس به‌عنوان ابزاری جهت تحقق استراتژی مورد بهره گیری قرار گرفت و امروز ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک شناخته می گردد. روش ارزیابی متوازن ابزاری می باشد برای اظهار چشم‌انداز و استراتژی سازمان در قالب یک سری شاخص‌های جامع سنجش عملکرد که چارچوبی را برای ارزیابی راهبردی و سیستم مدیریت فراهم می‌سازد. این روش ارزیابی، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا همزمان با دنبال کردن نتایج مالی، پیشرفت در زمینه افزایش قابلیت‌ها و کسب دارایی‌های نامشهود مورد نیاز برای رشد آتی را نیز مد نظر داشته باشند.روش ارزیابی متوازن، روش ارزیابی مالی سنتی را با افزودن معیارهایی که عملکرد سازمان را از سه بعد دیگر یعنی مشتریان، فرآیندهای داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار می‌دهد، تکمیل می‌سازد. از این رو، سازمان‌ها قادر می‌گردند همزمان با دنبال کردن نتایج مالی، پیشرفت در زمینه ایجاد قابلیت‌ها و تحصیل دارایی‌های نامشهود مورد نیاز برای رشد آتی را نیز در نظر داشته باشند. این روش جانشین شاخص‌های ارزیابی مالی نگردیده می باشد، بلکه مکمل آن می باشد.
بدین ترتیب، روش ارزیابی متوازن کاستی‌های جدیدی را در سیستم‌های مدیریت سنتی عیان می‌سازد: عدم توانایی آنها در مرتبط ساختن استراتژی‌های بلندمدت سازمان با اقدامات کوتاه‌مدت، سیستم‌های عملیات و مدیریت بسیاری از سازمان‌ها حول محور شاخص‌ها و اهداف مالی بنا شده می باشد که ارتباط کمی با پیشرفت سازمان‌ها در جهت نیل به اهداف بلندمدت و راهبردی آنها دارد. پس، تاکید اغلب سازمان‌ها بر شاخص‌های کوتاه‌مدت مالی، بین تدوین و اجرای استراتژی فاصله ایجاد می کند.

مدیران با به کاربردن روش ارزیابی متوازن دیگر صرفاً بر معیارهای مالی کوتاه مدت به عنوان تنها ملاک سنجش عملکرد سازمان‌ تکیه نمی‌کنند، بلکه روش ارزیابی متوازن این امکان را به مدیران می‌دهد تا از طریق چهار فرآیند مدیریتی جدید، چه به صورت منفرد و یا متعامل با یکدیگر، اهداف بلندمدت و راهبردی را با اقدامات کوتاه‌مدت مرتبط سازند. این چهار فرآیند عبارتند از:

  • فرآیند اول: ترجمه چشم‌انداز؛
  • فرآیند دوم: برقراری ارتباط و پیوند؛
  • فرآیند سوم: برنامه ریزی کسب و کار؛
  • فرآیند چهارم: بازخورد و یادگیری.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .