عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه نظریات کتل در شخصیت

مهمترین عنصر ساختاری نظریه کتل، صفت می باشد که قبلا به عنوان آمادگی قبلی یا زمینه از آن یاد گردید. مقصود از “صفت” این می باشد که رفتار بشر در طول زمان و در جایگاه‌های مختلف دارای الگو و نظم خاصی می باشد از میان تفاوت‌های بسیاری که در صفات می‌تواند وجود داشته باشد دو مورد مهمتر می باشد یکی تفاوت میان سه صفت توانش، خلقی، پویشی و دیگری تفاوت بین دو صفت سطحی و عمقی.

“صفات توانشی” به مهار توانائی‌هایی مربوط می باشد که موجب کنش موثر فرد می گردد مثل هوش.

“صفات خلقی” به زندگی هیجانی فرد و سبک رفتاری او مربوط می باشد مثل آرامش در کار کردن یا سریع بودن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

“صفات پویشی” به کوشش و انگیزیش زندگی فرد و نوع اهدافی که برای وی مهم می باشد مربوط می گردد، در مجموع این صفات پایدارترین عناصر شخصیت شناخته شده اند.

تفاوت بین صفات سطحی و عمیقی به ترازی مربوط می باشد که در آن به مطالعه می‌پردازیم.

“صفات سطحی”، رفتارهایی را نشان می‌دهد که مثل اینکه با یکدیگر تجانس دارند اما در واقع همیشه همراه هم بالا و پایین نمی‌طریقه و ضرورتا علت مشترکی ندارند. صفات سطحی را می‌توان از طریق روش‌های غیر عینی سنجید اما “صفات عمقی” را بایستی به کمک شیوه‌های پیشرفته ی آماری همچون تحلیل عاملی کشف نمود. این صفات زیر بنای شخصیت فرد را تشکیل می‌دهد.

کوشش‌های کتل و حوزه ی گسترده آن هر انسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحقیقات او تقریبا شامل کلیه ابعادی می باشد که به نوعی با نظریه شخصیت مرتبط می باشد. کتل یکی از عمده ترین روان شناسانی می باشد که به ابداع شیوه‌های “تحلیل عاملی” و تکوین شیوه‌های جدید تعیین سهم وراثت در شخصیت پرداخته می باشد. کتل به مقصود توسعه تحقیقات چند متغیر در (انجمن تحقیقات آزمایشی چند متغیره)را در دهه شصت راه اندازی نمود. اغلب پژوهشگران تحلیل عاملی شخصیت در امریکا به عضویت انجمن صاحب نام وی در آمدند به علاوه کتل کوشش کرده می باشد تا نظریه خود را در فرهنگ‌های مختلف نیز به کار گیرد. به نظر یکی از حامیان او: “نظریه کتل، به جای این که مورد قبول عام قرار گیرد، بهشدت آنها را تحت تاثیر قرار داده می باشد”… می‌توان اذعان نمود که طرح اصلی کتل در مطالعه شخصیت، به ساختار نظری پرباری منجر شده و در مقایسه با سایر نظریه‌های شخصیت، به تحقیقات تجربی بیشتری منتهی شده.در عین حال بیشتر روانشناسان شخصیت،کوشش‌های کتل را نادیده گرفته و عده ای دیگر نیز در مورد اعتبار آزمون‌های به کار رفته، اعتماد کردن به تحلیل عاملی و همین گونه، نظریه پردازیهایی که گاهی از داده‌های به دست آمده نیز فراتر می‌رود تردید کرده اند. همین گونه اینکه کتل، همانند آیسنک در اغلب موارد اغراق می کند.

متاسفانه کتل به دلیل اعتقاد بیش از حد به نقطه نظرهای خود، گاهی بدون هیچ گونه دلیل، دستاوردهای خود را می‌پذیرد و متقابلا کارهای دیگران را بی اعتبار به حساب می‌آورد. مثلا، یافته‌های “روانشناسی بالینی” و “رویکرد دو متغیره” را کم بها جلوه داد اما درمورد دستاوردهای “رویکرد چند متغیره” به گزافه گویی پرداخته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان