عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2 مطالعه نظریات آدلر

شاید مهمترین دلیل جدایی آدلر از فروید تاکید بیشتر او بر انگیزه‌های اجتماعی و افکار هشیار به جای غرایز جنسی و فرآیند‌های ناهشیار بود، آدلر در اوایل زندگی حرفه ای خود به حقارت‌های عضوی وچگونگی جبران آن توجه نمود. فردی که یک نقص عضو دارد ممکن می باشد برای تقویت آن عضو سایر اعضا کوشش کند. آدلر در آغاز به ضعفهای بدنی توجه داشت اما به تدریج به احساس حقارت و مکانیسم‌های دفاعی برای پنهان کردن یا کاهش این احساسات دردناک علاقمند گردید در حالی که پیروان نظریات فرویدتاکید “روز ولت”بر شدت اقدام وانجام کارهای بزرگ را به عنوان دفاعی بر علیه اضطراب اختگی به حساب می‌آوردند، آدلر و پیروانش احتمالا آن را نشانه ای از مکانیسم‌های دفاعی بر علیه احساس حقارت مربوط به ضعف‌های کودکی می‌دانند. به نظر آدلر چگونگی کوشش فرد برای کنار آمدن با احساساتی از این نوع بخشی از روش زندگی وی می گردد یعنی به صورت یک جنبه ی مشخص از کار کردهای شخصیتی او در می‌آید.

این مفاهیم بیانگر تاکید بیشتر بر عوامل اجتماعی می باشد تا عوامل زیستی، آدلر از “میل به قدرت” به عنوان نشانه ای از کوشش‌های ارگانیسم برای “سازگاری” با احساس در ماندگی حاصل از تجارت کودکی می‌داند. این اصرار تدریجا به تاکید بر کوشش برای برتری تبدیل گردید این کوشش در شکل روان آزرده خود می‌تواند، با گرایش به قدرت و کنترل دیگران اظهار گردد و در شکل سالم به صورت نیرو محرکه ای در جهت ارتقاء به سوی اتحاد و کمال نظریه ی آدلر از این رو قابل توجه می باشد که بر چگونگی پاسخ افراد به احساسات مربوط به خویشتن و اهدافی که رفتار آنها را در آینده جهت می‌دهد تاکید دارد و همچنین این که چگونه ترکیب تولد فرزندان می‌تواند در گردید اجتماعی آنها موثر باشد.      پروین وهمکاران(جوادی و همکاران،1381)

مقصود از سبک زندگی، الگوهای منحصر به فرد، ویژگیها و رفتارهایی هستند که به وسیله آنها برای کمال می‌کوشیم. چهار تیپ مطرح شده از نظر آدلر عبارتند از:

  • تیپ سلطه گر، که علاقه اجتماعی ندارد و بی ملاحظه به دیگران حمله ور می گردد.
  • تیپ گیرنده که به دیگران وابسته می باشد و انتظار دریافت هر چیزی از آنها را دارد.
  • تیپ اجتناب کننده، که از معضلات زندگی دوری می کند.
  • تیپ سودمند اجتماعی ما که به وسیله همکاری با دیگران با معضلات کنار می‌آیند.

بطور کل تصور آدلر از ماهیت بشر از تصور فروید امید وار کننده تر می باشد او فکر می کند مردم بی نظیرند و از اراده ی آزاد و توانایی شکل دادن به رشد خود بر خوردارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان