دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

-تأثیر استراتژی گذشته :

در مباحث اولیه این پژوهش تصریح کردیم که مدیریت و یا برنامه ریزی استراتژیک یک فرآیند پیوسته و سیستمی می باشد و البته دنباله دار . بدین معنی که یک موسسه نمیتواند برنامه های استراتژیک خود را بطور کامل قطع کرده و به برنامه های دیگری روی آورد ، زیرا که مدیریت و یا برنامه ریزی استراتژیک ممکن می باشد در طی چند سال موسسه را به هدفش برساند که البته تاثیر عوامل محیطی برسازمان گاهی این زمان را کمتر و گاهی طولانی تر می ‌کند . برای انتخاب استراتژی موسسه در آینده ، مطالعه استراتژی گذشته ، نقطه آغازین فرآیند انتخاب استراتژیک میباشد . پس یکی از عوامل مهم و عمده در انتخاب استراتژی های آینده موسسه ، استراتژی های گذشته و فعلی موسسه میباشد . آشنایی و اطلاع از جزئیات استراتژی گذشته ومیزان مطلوبیت آن برای موسسه باعث میشود که گاهی شرکتها از استراتژیهای کاملاً موازی با استراتژی های گذشته بهره گیری نمایند .

در پژوهشی که توسط هنری منتس برگ صورت گرفت نشان داده می باشد که استراتژی های گذشته تاثیر بسیار فراوانی بر انتخاب استراتژی دارد . هر اندازه که استراتژی گذشته با اهداف موسسه منطبق تر و موفق تر باشد ، جایگزین کردن آن بسیار مشکل تر میباشد و نیز زیرا استراتژی گذشته در موسسه پیاده شده می باشد و توان موسسه در آن جهت قرار گرفته ، تغییر استراتژی بسیار مشکل  میباشد .

اما اگر استراتژی گذشته برای رسیدن به اهداف موسسه نامطلوب بوده باشد ، موسسات اغلب مدیران اصلی را تغییر میدهند . زیرا تغییر مدیریت عالی نفوذ استراتژی ناموفق گذشته ر انتخاب استراتژی مناسب را کاهش میدهد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .