عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

– اندازه و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی :

یکی دیگر از عواملی که بایستی مورد توجه قرار گیرد اندازه ودرجه وابستگی موسسه میباشد . استراتژی مورد بهره گیری در سازمان بایستی اندازه و نحوه عملکرد موسسه را درمحیط خارجی رهبری نماید . (( یکی از محدودیت هایی که در انتخاب استراتژی هست ، اندازه قدرت عوامل محیطی در طرفداری از این نوع استراتژی میباشد . موسسه ای با یک یا چند عامل خارجی وابستگی داشته باشد که البته این نوع وابستگی بسته به نوع و ماهیت ماموریت موسسه می باشد که محیط برعهده آن قرار میدهد . بایستی این نوع وابستگیها در انتخاب استراتژی لحاظ گردد 2 هرقدر که اندازه ونحوه وابستگی موسسه به محیط خارجی آن بیشتر باشد انعطاف پذیری موسسه در انتخاب تعداد و دامنه های آن بسیار کمتر میباشد . اگر وابستگی خارجی دارای وضعیت بحرانی باشد شرکتها برای آنکه از تاثیر این وضعیت بحرانی بر خود کم کنند ، ممکن می باشد یک یا چند عامل ممتاز از محیط خارجی خود مانند : دولت ،    اتحادیه ها  ، بانک ، تامین کنندگان مواد اولیه ، فروشندگان و …. را درفرآیند انتخاب استراتژی تاثیر دهند بعنوان مثال :

((‌شرکت کرایسلر در اقدامی بی سابقه لیوود نارد وودکاک رئیس اتحادیه کارکنان اتومبیل سازی را بعنوان هیئت مدیره خود برگزید )) 1

این تصمیم گیری از آن جهت بود تا از اعتصابات کارگری در این کارخانه بعلت پائین بودن حقوق و دستمزد آنها جلوگیری نماید .

 

3 – اندازه ریسک پذیری و نحوه آن در استراتژی از طرف موسسه :

دیدگاه موسسه نسبت به ریسک پذیری در محیطی که واقع می باشد ، تاثیر بسیار زیادی در انتخاب نوع استراتژی دارد ، این نوع دیدگاه در یک دامنه ، از ریسک پذیری بسیار زیاد تا عدم ریسک پذیری متغیر می باشد . هنگامیکه دیدگاه ریسک پذیری در مدیران ارشد وجود داشته باشد تعداد و دامنه انتخاب استراتژی گسترش می یابد .استراتژی های با ریسک بالا به نسبت نتیجه و هدف آن مطلوب و پذیرفته شده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(( اما زمانیکه مدیران ارشد ، دارای دیدگاه عدم ریسک پذیری هستند، انتخاب تعداد  استراتژی های موسسه محدود میباشد . مدیرانی که ریسک پذیر هستند به استراتژی های تهاجمی و فرصت طلبانه و مدیران محتاط به استراتژی های دفاعی و کم خطر تمایل دارند))3

——————–

  • مجله تدبیر شماره 121
  • امیر کبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل سوم چاپ دوم
  • همان ماخذ

عدم پایداری شاخه صنعت نیز بر ریسک پذیری مدیران میباشد . در انتخاب استراتژی یک موسسه مدیران ریسک پذیر به استراتژی های فرصت طلبانه که سود بیشتری بهمراه دارند ، اهمیت بیشتری میدهند . این نوع استراتژی های تهاجمی بر پایه نوآوری واختراعات و تکیه بر توانائیهای موسسه ایجاد میشود . اما مدیران محتاج با استراتژی های محافظه کارانه و دفاعی به استراتژی های کم خطر تر و باسود منطقی تمایل دارند . (( در یک پژوهش نشان داده شده که مدیران با ریسک پذیری بیشتر دارای عملکرد بهتری بودند تا دیگر همکاران آنها ودر واحدهای بهره برداری مدیران محتاط موفق تر از دیگر مدیران واحدها بودند .)) 1

اختصار اینکه ریسک پذیری یا احتیاط خود به خود خوب یا بد نیست بلکه نحوه و اندازه کاربرد این نوع استراتژی ها در جایگاه محیطی می باشد که باعث موفقیت یا شکست موسسه میگردد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .