عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-1           زندگینامه

“زندگی من داستان تحقق بخشیدن به ناهشیار می باشد. همه چیز در ناهشیار، ابزار بیرونی را می‌جوید و شخصیت نیز می‌خواهد از شرایط ناهشیار خود تکامل یابد.”

کشیشهایی با ردای سیاه، مرگها و مراسم تدفین، والدین رنجور ازدواجی ناموفق، تردیدها و تعارضات مذهبی، رویاهای عجیب و غریب و عروسک چوبی برای همدمی‌همگی معرف سالهای کودکی دشوار و ناخشوند کارل یونگ که در سوئیس به دنیا آمده بودند یونگ نه با پدر کشیشش ارتباط خوبی داشت و نه با مادر مجنونش، رویاهای غار و حفر زمین او جهت رویکرد او به شخصیت بشر را برایش نشان می‌داد، مانند فروید نظریه ی او هم به نوعی زندگی نامه شخصی می باشد، در کودکی به او لقب هیولایی غیر اجتماعی دادند برعکس فروید که به روابط میان فردی اهمیت می‌داد او به تمرکز درون فرد اهمیت فوق العاده داد یونگ پس از تحصیل پزشکی در سال 1900 در بیمارستان روانی اوژن بلولر واضع اصطلاح اسکیزوفرنی شروع به کار و پژوهش نمود، علیرغم ارتباط نزدیک با فروید یک پیرو انتقادی بود ودر 38 سالگی درست مثل فروید دچار رویداد روان رنجوری گردید و درست مثل او از طریق کاوش در رویاهایش خود را نجات داد سپس به تدوین نظریه ی شخصیتش پرداخت. باقی عمر یونگ هم از نظر شخصی وهم حرفه ای پر ثمر و در پژوهش و نگارش گذشت.

شولتز، دوان والس(محمدی، 1378)

یونگ در 1914 از فروید جدا گردید و مکتب فکری خود را با نام روانشناسی تحلیلی بنیان گذاشت، یونگ مثل آدلر از تاکید بیش از حد بر غریزه ی جنسی نگران بود و به جای آن لیبیدورا به عنوان انرژی تعمیم یافته زندگی تلقی نمود. او عقیده داشت که لیبید و شامل کوشش‌هایی برای کسب لذت و خلاقیت نیز هست. یونگ تاکید فروید پر ناهشیار را می‌پذیرد اما مفهوم ناهشیار جمعی را به آن اضافه می کند که مفهوم آن مجموعه ای از تجارب نسل‌های گذشته می باشد یعنی بخشی از میراث بشر و حلقه ی زنجیری می باشد که ما را با میلیون‌ها سال تجربه ی گذشته پیوند می‌دهد ” این زندگی روانی حاصل ذهن اجداد گذشته ی ما، نحوه ی تفکر و احساس آنها و نیز نحوه برداشت این افراد از زندگی، جهان، خدا و بشر می باشد.”

یکی از بخش‌های عمده ی ناهشیار جمعی، تصورات یا نمادهای جهان شمولی می باشد که به طرح‌های اولیه معروف می باشد مثل مادر در افسانه ی پریان، رویاها، اسطوره‌ها دلیل این که این طرح‌ها، بخشی از ناهشیار جمعی ما هستند این می باشد که در بین اعضاء تمام فرهنگ‌های گذشته و معاصر دیده می گردد.

جنبه ی دیگر نظریه ی یونگ تاکید او بر این نکته می باشد که چگونه افراد بانیروهای مخالف درون خود منازعه می‌کنند. برای مثال بین صورت یا نقابی که به دیگران عرضه می‌کنیم (پرسونا) و خویشتن شخصی و خصوصی فرد، تنازعی مستقر می باشد. اگر افراد بیش از حد بر نقاب تکیه کنند ممکن می باشد شناخت خود را از خویشتن را از دست بدهند و نسبت به این که کی هستند تردید کنند، از طرف دیگر نقاب بخشی از زندگی اجتماعی می باشد همین گونه بین ابعاد زنانه و مردانه ی وجود ما هر مرد جنبه ی زنانه ای (آنیما) دارد و هر زن جنبه ی مردانه ای (آنیموس). اگر مردی بعد زنانه اش را انکار کند تاکیدی افراطی بر سلطه و قدرت دارد و سرد و بی احساس می باشد و همینطور بالعکس زنی که بعد مردانه اش را انکار کند.

تقابل دیگر در نظریه ی یونگ بین دورن گرایی و برون گرایی می باشد، هر کس به یکی از این دو طریق با جهان ارتباط مستقر می کند، در حالت درونگرایی، جهت گیری اصلی فرد به درون و به جانب خویش می باشد فرد درون گرا، دو دل، متفکر و محتاط می باشد پیش روی فرد برون گرا به بیرون و به جهان خارج گرایش دارد. فرد برون گرا، درگیر، فعال و متهور می باشد. در این دیدگاه هر فرد وظیفه دارد که وحدت خویش را پیدا کند. از نظر یونگ وظیفه ی مهم ما در زندگی این می باشد که هماهنگی یا یکپارچگی نیروهای ذکر گردیده با سایر نیروهای متخاصم را به دست آوریم. “شخصیت به عنوان تحقق کامل غنای وجود ما، آرمانی دست نایافتنی می باشد اما دست نایافتنی بودن، نقطه ی مقابل یک آرمان نیست، زیرا آرمان‌ها فقط تابلوی راهنما هستند نه هدف”

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان