عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار

در تبیین جبنه‌های مختلف رفتار بشر بایستی بتوان تبیین داد که چرا بعضی افراد با فشارهای روانی زندگی روزانه کنار می‌آیند و به گونه کلی به ارضاء دست پیدا می‌کنند.

در حالی که بعضی واکنش‌های آسیب شناختی (رفتار غیر عادی) از خود بروز می‌دهند

 

2-4  مضامین عمده در نظریه شخصیت

در طول تاریخ نسبتا کوتاه نظریه‌های شخصیت، بعضی از مضامین به کرات پیش روی نظریه پردازان قرار داشته می باشد. در واقع نحوه برخورد روان شناس با این مضامین ویژگی‌های عمده ی هر نظریه را تعیین می کند. پس اندازه توجه نظریه پرداز و چگونگی تحلیل او به ما کمک می کند تا این مضامین را بهتر بشناسیم.

  • توجه فلسفی به بشر: زمینه و زیر بنای نظریه‌های معینی شخصیت را توجه فلسفی نسبت به ماهیت اصلی بشر تشکیل می‌دهد برای مثال یک نظریه بشر را موجودی دارای منطق قدرت انتخاب و تصمیم گیری به حساب می‌آورد (دیدگاه تعقلی) و دیگری بشر را موجودی تابع سائق‌ها، بی اراده و نامعقول (دیدگاه حیوانی) و نظریه سوم بشر را موجودی می‌داند که به گونه خودکار به محرک‌های بیرونی واکنش نشان می‌دهد (دیدگاه ماشینی) در حالی که دیدگاه چهارم بشر را به صورت یک نظام پردازش و شبهه رایانه می‌داند (دیدگاه رایانه ای)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان