ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

موضوع نقدشوندگی و نقدینگی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگی یک دارایی عبارتند از” قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن ” بنا برتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد.

نقدینگی شرکت تأثیر مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی می باشد (آمیهود 2005،89) [1].علاوه بر جنبه تئوری، به لحاظ عملی و با در نظر داشتن واقعیت های  موجود همانند پدیده صف های خرید وفروش و معضلات بسیاردیگر،در نظر داشتن نقدشوندگی و نقدینگی شرکت کوشش برای حل این مشکل ضروری می رسد.

نقدشوندگی دارایی ها و افزایش نقدینگی شرکت ها به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی و سقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته می باشد و برای بازارهای سرمایه ایران نیز مهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگر وجود معضلات نقدشوندگی در بازار می باشد. به دلیل حضور روز افزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوصی سازی که این امر را تشدید می کند و همچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام می باشد. این پژوهش به مطالعه اثر نقدینگی و  اندازه شرکت ها بر ارزش شرکت ها می پردازد و به دنبال شناختی در خصوص تأثیر اندازه شرکت درکاهش معضلات نقدینگی می باشد.

ارزش گذاری شرکت ها یکی از موضوعات اساسی در حوزه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می توانند عایداتشان را حداکثر کنند، بدین مقصود بایستی از مدل‌های ارزش گذاری و عوامل موثر بر آن بهره گیری کنند. با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد و امدازه گیری ارزش شرکت ها به عنوان یکی از مهمترین موضوع ها در حسابداری مطرح شده می باشد. ارزیابی عملکرد و ارزش گذاری شرکتها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان مالی، نظیر بانکها و مؤسسات مالی، بستانکاران و بخصوص مدیران بوده می باشد. ارزیابی عملکرد از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می گردد. سودآوری به اصطلاح علامت مریض نبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی، علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی می باشد. اگر چه هر دو اینها با اهمیت هستند، اما نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیر سودآور، مدت بیشتری می توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند، اما شرکتهای بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند.

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش می باشد که آیا ارتباط‌ی معنی‌داری بین نقدینگی و ارزش شرکت، با اندازه شرکت، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ­اوراق­ بهادار تهران هست.

اهداف فرعی:

1- افزایش نقدینگی شرکت ناشی از تصمیم‌گیرهای مناسب منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد، از این رو انتخاب یک ساختار و اندازه مناسب شرکتی که نشات گرفته از ساختار مناسب اندازه شرکت می‌باشد می‌تواند عملکرد شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا حد قابل ملاحضه‌ای افزایش داده و در نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذی‌نفعان حفظ گردد. در این بین شناسایی شدت ارتباط‌ی موجود بین نقدینگی، اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری کارا برای سوق دادن شرکت‌ها به سوی تعدیل ساختار نامناسب اندازه شرکت شده و در نهایت در جهت حداکثر بهینه کردن منافع سهامداران کمک بنماید.

2- نتایج این پژوهش می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران بازار سرمایه و تحلیل‌گران قرار گیرد، زیرا آن‌ها می‌توانند در صورت تاثیر داشتن متغیرهای مستقل بر فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و تعدیل اندازه نقدینگی شرکت‌ها به تقویت و اصلاح اندازه شرکت بپردازند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت و در نهایت دست یابی به ارزش شرکت ارائه نماید.

3- به علاوه این نتایج می تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد، زیرا باعث افزایش شناخت از عملکرد مثبت و منفی شرکت‌ها در ارتباط با اندازه نگهداری وجوه نقد شده در نتیجه محققین را به سمت و سویی سوق می‌دهد که تحقیقات گسترده‌ای را در ارتبط با این موضوع که چگونه می توان بین عواملی مانند نقدینگی، اندازه و ارزش شرکت ارتباط مثبتی مستقر نمود، انجام دهند.

اهداف کاربردی پژوهش:

پژوهش حاضر با  شناخت تاثیر و ارتباط بین اندازه نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت و توصیف تجربی ارتباط بین این سه عامل با اهداف بلند مدت شرکت، مبانی کاربردی برای بازیگران بازارسرمایه شامل سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل و….. فراهم خواهد نمود.

اهمیت این پژوهش تبیین  تأثیر عوامل دو گانه نقدینگی و اندازه شرکت با  ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ضرورت انجام پژوهش : خلاء تحقیقاتی در این زمینه و همچنین دانستن اینکه کدامیک از دو عوامل فوق تأثیر به سزایی در ارزش شرکت دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Amihud

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید