عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2 اظهار مسئله

شاخص­های مزبور، ایرادهای ناشی از شاخص­های سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظر نگرفتن جزییات وضعیت نقدینگی شرکت­هاست، مورد توجه قرار می­دهد. اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی اندازه‌گیری می شوند و عموما اعتقاد بر این می باشد که این اقلام اطلاعات مفیدی در مورد کارایی واحد تجاری، پیش‌بینی فعالیت‌های آتی و پرداخت سود فراهم می کند. شیاحو معتقد می باشد با در نظر داشتن اینکه مدیران می‌توانند تعهدات جاری را به وسیله شناسایی افزایش درآمد (فروش نسیه) یا به تاخیر انداختن شناسایی هزینه (ذخیره کاهش برای مطالبات) دستکاری کنند، جریان‌های نقدی نسبت به سود معیار بهتری برای ارزیابی عملکرد می باشد (شیاحو ۲۰۰۴).

لذا نقدینگی یک شرکت معیار توانایی آن در ایفای تعهدات نقدی در سررسیده می باشد. مدیریت نقدینگی شرکت برای پیشینه سازی دریافتها هنگامی به‌کار می‌رود که خطر احتمالی وقفه در پرداخت بدهیها را در سطوح دلخواه نگاه دارد.

سرمایه گذاران، علاقه مند به کسب سود بیشتر و کاهش ریسک سرمایه گذاری های خود هستند. به همین دلیل اقدام به تشکیل پرتفوی می کنند تا از طریق متنوع کردن سرمایه گذاری ها ریسک را کاهش دهند یا برای سطح معینی از ریسک، بیشترین بازده را کسب نمایند. با تشکیل پرتفوی، ریسک غیر سیستماتیک حذف می گردد. ریسک غیرسیستماتیک ریسکی می باشد که سرمایه گذار پیش روی تحمل آن انتظار دریافت هیچ پاداشی را ندارد. پس با متنوع کردن سبد سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی حذف می گردد.

انتخاب پرتفوی بهینه نیازمند برآوردی از دو عامل ریسک و بازده اوراق بهادار می باشد. طی سالیان متمادی مدل های مختلفی برای ارزیابی ریسک و بازده پرتفوی مطرح گردیده می باشد. این مدل ها مورد ارزیابی های مختلف قرار گرفته اند و نتایج آزمون ها بیانگر آن می باشد که عوامل مطرح شده در این مدل ها به تنهایی نمی توانند ارتباط ریسک و بازده پرتفوی را تبیین دهند.

به همین دلیل ایده ترکیب این عوامل با یکدیگر مطرح گردید. کامل ترین مدلی که تاکنون در این ارتباط ارایه شده می باشد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پژوهش حاضر کوشش بر آن می باشد که ارتباط ارزش شرکت (ارزش دفتری به ارزش بازار) و اندازه شرکت با نقدینگی شرکت در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد تا سرمایه گذاران با در نظر داشتن تاثیر و ارتباط این عوامل با بازده سهام بتوانند به انتخاب سهامی مبادرت ورزند که بیشترین عایدی را نصیب آنها نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری