ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-6. ارتباط عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B)

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) به عنوان دو معیار محافظه کاری می باشد. در این قسمت، چارچوب ساده­ای جهت درک این ارتباط که متکی بر تئوری محافظه کاری واتز (2003) بوده که والکر و پائه[1] (2005) نیز در پژوهش خود از این چارچوب بهره گیری کردند تشریح شده می باشد. در قسمت (2-1-2-3) این بخش به صورت کامل به تئوری محافظه کاری واتز (2003) پرداخته گردید. همچنین در قسمت (2-1-2-4) این بخش در مورد معیارهای محافظه کاری، به خصوص نسبت (P/B) و عدم تقارن زمانی سود (2-1-5) بحث گردید. می­دانیم که هر چه نسبت (P/B) بالاتر از یک باشد و همین گونه هر چقدر عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی می باشد. برای شروع بحث در مورد چارچوب نظری پژوهش که پشتوانه فرضیه­های پژوهش هستند و در پایان این قسمت با در نظر داشتن مفاهیم اجزای ارزش، ارتباط بین نسبت (P/B) و عدم تقارن زمانی سود تشریح شده می باشد.

پژوهشگران تجربی نگر تمایل دارند که محافظه کاری را به یکی از دو صورت زیر تعریف کنند:

الف) تفاوت بین ارزش سهام (EV[2]) و ارزش دفتری گزارش شده که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B) معیاری می باشد که با این تعریف منطبق می باشد.

ب) تفاوت بین تغییرات ارزش سهام (EV) و ارزش دفتری گزارش شده که معیار باسو را نیز می­توان منطبق با این تعریف دانست. شاید دلیل بهره گیری از EV در تعریف محافظه کاری پژوهشگران تجربی نگر به واسطه این باور باشد که حسابداران می­توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار نظاره شده در بازارهای نقدی می باشد و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باعث گردید که تجربه نگراها از EV برای تعریف محافظه کاری بهره گیری کنند. (P/B) تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که تأثیر حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری گزارش کردن NAV[3] می باشد، پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB[4] بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر با NAc خواهد گردید. (P/B)، EVc را اندازه گیری می کند که ارائه کمتر از واقع NAB با در نظر داشتن ارزش سهام (EV) می باشد و از این رو محافظه کاری واقعی را با خطا اندازه­گیری می­کند. پس ویژگی (P/B) به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به تأثیر حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت تأثیر حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی (P/B) به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل می باشد

(Roychowdhary and Wats, 2007, 15-16).

باسو (1997) به مطالعه تاثیرات اخبار واصله در یک دوره معین بر روی سود شرکت پرداخت. باسو از بازده­های سهام به عنوان جانشینی برای اخبار بهره گیری نمود. قیمت سهام، اطلاعات بازار را منعکس می­کند که از منابع مختلف دیگری به غیر از سود جاری بدست می­آید از این رو تغییرات قیمت سهام معیاری از ورود اخبار طی آن دوره می باشد. دو ویژگی معیار باسو بسیار ارزنده و قابل توجه می باشد.

الف) معیار باسو تنها از بازده­ها و سود یک دوره جهت برآورد عدم تقارن زمانی سود بهره گیری می­کند. این عدم تقارن یک دوره ای استنباطی از استانداردهای تایید پذیری نامتقارن می باشد، همانطور که سود طی یک دوره ارزش دفتری کل را ارزیابی نمی­کند، این عدم تقارن یک دوره ای نیز، معیاری از محافظه کاری کل نیست. محافظه کاری کل، یا NAc در چارچوب ما، اثر انباشته عدم تقارن زمانی را طی تمام دوره­های گذشته منعکس می­کند.

پس NAc تنها تحت تأثیر پاسخ سود یک دوره نسبت به بازده ها قرار نمی­گیرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازده­ها در طول عمر شرکت می باشد.

ب) معیار باسو، ملاک را تغییرات ارزش سهام (EV) می­داند و از این رو درست همان گونه که (P/B) ارزش رانت­ها را نشان می­دهد، معیار باسو نیز بیانگر تغییرات ارزش رانت­ها خواهد بود. اگر در اقدام، حسابداری به تغییرات رانت­ها پاسخ ندهد، سود در قبال افزایش و یا کاهش رانت­ها پاسخی نخواهد داد. براساس این فرض که تغییرات رانت­ها با تغییرات ارزش خالص دارایی­های قابل شناسایی همبستگی نداشته باشند، وقتی که بازده­ها برخاسته از تغییرات رانت­ها باشند، پاسخ به موقع سود نسبت به بازده­های مثبت و منفی پایین خواهد بود. این مشکل در زمانی که بازده­ها و سودها طی دوره­های کوتاه (یک دوره­ای) اندازه گیری شوند تشدید می­گردد. طی دوره­های بلندتر انتظار می­رود که رانت­ها در نهایت به دارایی­های قابل شناسایی تبدیل شوند و یا از بین بروند. هنگامی رانت­ها به دارایی­های قابل شناسایی تبدیل می­شوند، آن­ها به ارزش دفتری ثبت می­گردند و ارزش این دارایی­های ثبت شده طی دوره هایی که اخبار بد هست کاهش خواهد پیدا نمود. از این رو، آن خطای اندازه­گیری ناشی از رانت­ها که هم در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و هم اخبار خوب خاطر نشان گردید، بایستی در هنگامی که معیارهای عدم تقارن زمانی طی دوره های بلندتری برآورد می­شوند، کاهش یابد. از این رو به راحتی می­توان استنباط نمود که وقتی دوره برآورد معیار باسو بیش از یک دوره باشد، آن معیار بسیار خوبی برای اندازه گیری محافظه کاری خواهد بود و خطاهای اندازه گیری را که هم در مورد (P/B) و هم عدم تقارن زمانی سود صادق می باشد، تنزل خواهد داد (Roychowdhary and Wats, 2007, 16-18).

اکنون برای تشریح ارتباط بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B) و عدم تقارن زمانی سود از مثال واتز (2003) بهره گیری شده می باشد. فرض کنید شرکتی سهام اولیه خود را در یک بازار سرمایه رقابتی منتشر و فعالیتش را آغاز کند. در نقطه شروع، ارزش دفتری سهام با ارزش بازار برابر می باشد (1= (P/B)). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغییرات ارزش سهام نشان داده می­گردد. بازده­های مثبت به گونه جزیی در سود شناسایی می­شوند و شناخت کامل آن­ها به دوره­های آتی منتقل می­گردد. این نشان می­دهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزایش در ارزش دفتری کمتر از افزایش در ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری سهام می­گردد. پیش روی بازده های منفی به گونه کامل و به موقع در سود و ارزش دفتری منعکس می­شوند. در این حالت تفاوت مثبت انباشته شده بین بازده ها و سود به گونه بالقوه کاهش می­یابد اما این تفاوت انباشته هیچگاه منفی نخواهد گردید. پس عدم تقارن زمانی در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری می­گردد. به علاوه عدم تقارن زمانی بزرگتر موجب زیادتر شدن تفاوت­های انباشته بین ارزش سهام و ارزش دفتری می­گردد که خود بیانگر (P/B) بالاتر می باشد (Wats, 2003, 205).

[1] – Walker & pae

[2]  – Equity Value (EV)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Net Asset Value (NAV)

[4] – Book Value Of Net Asset (NAB)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری