ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانگونه که در مقدمه ذکر گردید، تأثیر حسابداری تهیه اطلاعات مورد نیاز بهره گیری­کنندگان جهت تصمیم­گیری­های اقتصادی می باشد. حسابداری برای انجام این وظایف پیش از هر چیز به شناسایی و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی می­پردازد و پس از کسب شناخت، رویدادهای مزبور را مورد اندازه گیری قرار می­دهد و در نهایت این اطلاعات پردازش شده را جهت بکارگیری بهره گیری­کنندگان در تصمیماتشان به شکل گزارش­های مالی، تلخیص و ارائه می­نماید. پس وظایف حسابداری را می-توان در قالب سه مرحله اصلی شناسایی، اندازه­گیری و گزارشگری طبقه­بندی نمود.

به دلیل کثرت در تعداد بهره گیری­کنندگان و تنوع در سطوح آگاهی آن­ها از اطلاعات مالی، امکان فراهم کردن شرایطی جهت عرضه مستندات و منابع اطلاعاتی به شکل پردازش نشده مقدور نمی-باشد. از این رو تأثیر حسابداری به عنوان یک مبدل و تولید کننده اطلاعات مفید و مورد بهره گیری این ذینفعان بسیار ضروری به نظر می­رسد. به دلیل عدم دسترسی مستقیم و بدون واسطه تمام بهره گیری-کنندگان به منابع اطلاعاتی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به هنگام و بهینه، بایستی این اطلاعات ارائه شده از طریق گزارش­های مالی، دارای ویژگی­هایی در راستای حفظ حقوق بهره گیری­کنندگان باشند.

محافظه­کاری یکی از ویژگی­های گزارشگری مالی می باشد که در قالب یک اصل محدود­کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر تأثیر مهمی در محدود­کردن رفتارهای خوش­بینانه مدیران در جایگاه تهیه­کنندگان اطلاعات از یک سو و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان در جایگاه مهمترین بهره گیری­کنندگان، از سویی دیگر می باشد.

ادبیات پیشینه تحقیقاتی که تاکنون با محوریت محافظه­کاری انجام گرفته می باشد موید اهمیت تأثیر این میثاق حسابداری در زمینه­های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین بهره گیری­کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه­های استقراض و هزینه­های سرمایه و افزایش اهرم­های مالی، تأثیر باز­دارندگی در قبال وقوع رسوایی­های مالی و همچنین تأثیر انکار­ناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و… می باشد. البته انتقادهایی نیز بر محافظه­کاری وارد می باشد و استانداردگذاران، بایستی تمام جنبه-های مثبت و منفی محافظه­کاری و هزینه – منفعت آن را در نظر بگیرند. مانند انتقادات این می باشد که ارائه کمتر از واقع ارزش یک دارایی تحت روش­های محافظه­کارانه  موجب خواهد گردید که در زمان بهره گیری یا فروش آن، درآمد بیش از واقع اظهار گردد. همچنین محافظه­کاری با ویژگی­های کیفی مهم، از قبیل اظهار صادقانه، بی­طرفی و قابلیت مقایسه (شامل ثبات رویه) در تضاد می باشد.

ضرورت انجام تمام تحقیقاتی که در زمینه­های فوق انجام گردید حاکی از اهمیت موضوعی محافظه­کاری در میان محققان حسابداری در حوزه تحقیقات علمی این رشته می باشد. آن چیز که در تحقیقات علمی اهمیت دارد، کمّی بودن موضوع پژوهش و دستیابی به نتایج علمی از طریق روش­های علمی می باشد. به همین مقصود نمی­توان تأثیر یک معیار سنجش مطلوب را در کمّی کردن موضوع تحقیقات نادیده انگاشت. از این رو با در نظر داشتن اهمیت موضوع محافظه­کاری و ضرورت معیارهای سنجش آن در تحقیقات علمی، پژوهش حاضر به مطالعه معیاری از محافظه­کاری می­پردازد که در سال­های اخیر علاوه­بر بهره گیری گسترده در تحقیقات مختلف، نظرات گوناگونی را در ارتباط با اعتبار و اندازه مطلوبیت خود از سوی صاحب­نظران این عرصه به دنبال داشته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری