عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-4. محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات

همان­گونه که قبلا نیز عنوان گردید، از مهمترین اهداف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات سودمند جهت تصمیم­گیری می باشد. با در نظر داشتن جایگاه محافظه کاری در گزارشگری مالی مطالعه ارتباط محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد.

همانطور که بحث گردید، هدف استاندارد­گذاران حسابداری تضمین سودمندی اطلاعات صورت-­های مالی می باشد. به همین علت آن­ها یک چارچوب نظری تدوین نمودند که قوانین راهنما و اجباری را جهت مرتب سازی سالیانه حساب­ها فراهم می­کند.

یکی از عناصر تنظیمی این چارچوب نظری، تحمیل یک سری خصوصیات کیفی می باشد که اطلاعات حسابداری را موظف به پیروی از ویژگی­های هنجاری آن­ها می­کند. علی رغم این­که هدف هر کدام از این ویژگی­های کیفی تضمین سودمندی اطلاعات می باشد، اما بعضی از این ویژگی­ها منافع متناقض را دنبال می­کنند. چیزی که مهم می باشد شاخص میان دو ویژگی کیفی بی­طرفی در برابر احتیاط[1] می باشد(Wendt, 2010, 30).

هلمن[2] (2008) تبیین می­دهد که احتیاط ابزاری برای قضاوت محتاطانه پیش روی مساله عدم قطعیت می باشد. یک کاربرد معقول احتیاط در حسابداری مالی به سودمندی اطلاعات مربوط می­گردد. با این حال در صورت زیاده­روی در احتیاط موجب تولید داده­های بیش از حد محافظه کارانه حسابداری شده و باعث نقض بی­طرفی اطلاعات مالی می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محافظه کاری حسابداری نسبت به احتیاط رویکرد افراطی[3]تری می باشد. تمرکز یک جانبه آن بر احتیاط می­تواند بی­طرفی و سودمندی اطلاعات صورت­های مالی را مختل کند. به بیانی دیگر، از نقطه­نظر تئوری، شناسایی نامتقارن اخبار خوب و بد باعث کمتر از واقع انگاشتی درآمدهای حسابداری و خالص دارایی­ها می باشد که با بی­طرفی ناسازگار بوده و سودمندی اطلاعات صورت­های مالی را مخدوش می­سازد.

در ادبیات و تحقیقات حسابداری محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل بیانگر اندازه سودمندی اطلاعات مدنظر قرار می­گیرد. به عنوان مثال، پاراگراف 37 چارچوب نظری IASB  اظهار می­دارد که کمتر از واقع جلوه دادن دارایی­ها و درآمد باعث مختل شدن بی­طرفی شده و نتیجتاً قابل اطمینان بودن صورت­های مالی دچار خدشه می­گردد(Hellman, 2008, 76).

به همین ترتیب، ریان و زاروین[4] (2003) مدعی هستند که افزایش در محافظه کاری حسابداری باعث کاهش مربوط بودن ارزش درآمدهای حسابداری می­گردد.

ارتباط علّی منفی میان محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات عموماً به عنوان یک فرض قابل پذیرش مقبولیت یافته می باشد. با این حال این ارتباط فرضی توسط شواهد تجربی زیادی اثبات نشده می باشد. این کمبود به ناچار مشروعیت ارتباط منفی فرض میان محافظه کاری و سودمندی اطلاعات را مورد تردید قرار می­دهد(Wendt, 2010, 30).

[1] – Prudence

[2] – Hellman

[3] – Radical

[4] – Ryan and Zarwin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید