عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3. اظهار فرضیه­ ها

مبانی اصلی مورد بهره گیری در تدوین فرضیه­های این پژوهش بر اساس تئوری واتز (2003) و تئوری گیولی و هاین (2000) می­باشد که پیشتر در فصل 2 به آن پرداخته گردید. پس با تکیه بر استدلال­های نظری و عملی واتز (A2003) می­توان پاسخ موقتی را به صورت فرضیات زیر، برای مسائل این پژوهش اظهار نمود و با آزمون­های مربوطه و در نتیجه رد یا تأیید آنها به سئوال اصلی پژوهش پاسخ علمی داده گردد. فرضیه اصلی این پژوهش به صورت زیر اظهار می­گردد:

فرضیه اصلی: بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت (P/B) اول دوره ارتباط منفی معنی­داری هست. معیار عم تقارن زمانی سود از طریق تفاوت بین واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد حاصل می­گردد و نوع ارتباط آن با نسبت (P/B) معیار ترازنامه­ای را اجزای تشکیل­دهنده سود یعنی اقلام تعهدی و جریانات وجه نقدی عملیاتی تعیین می­کنند که هر یک از این اجزا دارای میدان خاصی از درجه واکنش­پذیری نسبت به اخبار هستند. پس پیرو فرضیه اصلی این پژوهش می­توان فرضیه فوق را به 2 فرضیه فرعی زیر تفکیک نمود:

فرضیه فرعی 1) بین واکنش اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خود و بد با نسبت (P/B) اول دوره ارتباط منفی معنی­داری هست.

فرضیه فرعی 2) بین واکنش اقلام جریانات وجه نقد ناشی از عملیات به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره ارتباط معنی­داری وجود ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4. جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت ­سال از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد زیرا در این پژوهش قیمت بازار سهام به عنوان یکی از داده­های مورد نیاز در محاسبه بازده سهام می باشد و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درمورد ارزش بازار سهام برای شرکت­های خارج از بورس میسر نیست. ضمناً دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته­شده در بورس از طریق آرشیوهای بورس اینترنتی و همچنین بانک اطلاعاتی و بسته­های نرم­افزاری مختلف به راحتی امکان­پذیر می باشد. از آنجائی که اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش بایستی از زمان اولین معامله سهام شرکت­های مورد مطالعه در بورس جمع­آوری می­گردید، از این رو شرکت­هایی که به عنوان نمونه در این پژوهش انتخاب شدند شامل شرکت­هایی بودند که در ابتدای سال 1378 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

بدین ترتیب از بین کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند.

3-4-1. قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر به ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری از دیدگاه سودوزیانی و ترازنامه ای اختصاص دارد.

3-4-2. قلمرو مکانی پژوهش

به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مورد نیاز این پژوهش مربوط به شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-4-3. قلمرو زمانی پژوهش

محدوده زمانی پژوهش از سال 1378 تا پایان سال 1387 می­باشد. بدین ترتیب در این پژوهش از  اطلاعات کلیه شرکت­های مورد آزمون که در این بازده زمانی 10 سال اولین عرضه عمومی سهام[1] خود را در بورس اوراق بهادار تهران تجربه کرده­اند، بهره گیری شده می باشد.

3-4-4. روش جمع­آوری داده­ها و منابع اطلاعات

در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات و داده­ها از دو روش کتابخانه­ای و میدانی  بهره گیری شده می باشد. در بخش کتابخانه­ای، مبانی نظری و پیشینه پژوهش اکثراً از مقالات متعدد اخذ شده از اینترنت، کتاب­ها، نشریات و مجلات تخصصی فارسی و لاتین جمع­آوری شده می باشد.

در بخش میدانی به مقصود جمع­آوری داده­های مورد نیاز از قبیل صورت­های مالی، ارزش بازار سهام و همچنین سایر اطلاعات کیفی مانند تشکیل مجامع عادی و فوق­العاده که به ترتیب با تصویب سود تقسیمی و افزایش سرمایه همراه می­گردید و جهت محاسبه بازده ضروری می­باشد از بانک اطلاعاتی نرم­افزارهای تدبیرپرداز و ره­آورد جدید و همچنین سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری گردیده می باشد. داده­های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مدل پژوهش در جدول (3-1) ارائه شده می باشد.

[1]. Initial Public Offering (IPO)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با وجود اینکه در سال­های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع محافظه­کاری در سراسر جهان انجام شده می باشد و این اصل محدودکننده حسابداری را از زوایا و جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار داده­اند، اما با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا­کنون در کشور ما در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته می باشد و جای خالی مطالعه بعضی جوانب این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه­ای محسوس می­باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد که با محوریت موضوع محافظه­کاری، دریچه تازه-ای برای انجام تحقیقات دیگر در این زمینه گشوده گردد.

هدف این پژوهش مرور دو دیدگاه و معیار ارزیابی محافظه ­کاری، 1) معیار عدم تقارن زمانی سود و 2) نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتر آن و مطالعه ارتباط میان این دو می باشد.

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید