دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-13           ظریات ارتباط شغل و شخصیت

نظریه شخصیتی- شغلی ‌جان هالند

جان‌هالندر در سال(1918)میلادی متولد گردید, درجه لیسانس خود را از دانشگاه اوماها در سال 1942 و در جه دکتری روانشناسی را درسال 1952 از دانشگاه مینوسو تا اخذ نمود. سپس به تدریس مشغول گردید و چند سالی نیز سرپرستی مرکز تحقیقات را عهده دار بوده در سال 1964 رئیس سازمان تحقیقات و نیز استاد دانشگاه آیوا گردید

(شفیع آبادی, 1372, ص 209)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه افتراق گرایی‌هالند صرفا به نظریه‌های شخصیت مربوط نمی‌گردد بلکه به تنهایی یک نظریه جامع شخصیتی می باشد. فرضهای اصلی زیر بنای آن این می باشد که می‌توان مردم را به شش تیپ شخصیتی طبقه بندی نمود. و نیز شش نوع محیط نیز هست که با انواع تیپهای شخصیتی مطابقت دارد. مردم به دنبال محیطی می‌گردند که با شخصیت آنان هماهنگی داشته باشد زیرا این هماهنگی به آنان امکان می‌دهد تا ارزشها و تواناییهای شخصیت خود را به نمایش گذارند به گفته‌ی‌ هالند رفتار یک فرد در محیط کار محصول نوع شخصیت وی و تقابل آن با ویژگیهای محیطی می باشد.

(شکیلتون, 1371, ص 183)

تواناییها و انگیزه‌های افراد متفاوت هستند همانگونه که در مشاغل مختلف نیاز به شرایط و انگیزه‌های متفاوتی می باشد. هنگامی‌که بین ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای مربوط به شغل هماهنگی ضعیفی وجود داشته باشد. عملکرد کارکنان ضعیف خواهد بود. این تناسب در تئوری‌هالند اظهار شده می باشد عموما‌هالند بر این عقیده می باشد که تیپ شخصیتی مردم متناسب با انتخابات شغلیشان می باشد. و نیز استعداد و توانائیهایشان متناسب با نیازمندی‌های شغلیشان می باشد. بنابرایناین افراد موفق تر و از شغلشان کلا راضی تر هستند  (Jaurnal of Applied Management Studies, 1999)     هدف‌هالند ارائه نظریه ای جامع درمورد مسیر تکاملی و انتخاب شغل بوده می باشد.وی در نظر داشت با بهره گیری از تمام علوم و نیز در نظر داشتن واقعیات زیستی و محیطی بشر, نظریه ای پیشنهاد نماید که دامنه پژوهش را گسترده نماید.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه