عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار

پنجمین مضمون مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان شخصیت، چگونگی تبیین تأثیر سطوح مختلف هشیاری در کنش بشر می باشد اغلب روانشناسان امکان وجود سطوح مختلف هشیاری قبول می‌کنند، اثرات مواد مخدر همراه با علاقه ی افراد به مرام‌ها و شیوه‌های مراقبه در شرق موجب شده می باشد که توجه روان شناسان شخصیت به حالات گوناگون هشیاری افزایش پیدا کند. اغلب عقیده دارند که همیشه عوامل رفتارمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که یا به آنها توجه نداریم یا از آنها آگاه نیستیم، البته بسیاری از روانشناسان، از نظریه ی فروید در ارتباط با ناهشیار ناخشودند واحساس می‌کنند که این نظریه در تبیین پدیده‌هایی بسیاری به کار رفته می باشد اما خود را در معرض پژوهش تجربی قرارنداده امابرای پدیده هایی زیرا لغزش‌های لفظی، رویاها، ناتوانی گاه و بیگاه در تبیین منطقی رفتارها و توانایی ما در یاد آوری رویدادهای گذشته و به ظاهر فراموش شده چه تبیین دیگری داریم؟ آیا بشر از بعضی امور مطلع و از بعضی دیگر بی خبر می باشد؟

 

2-4-3  ارتباط بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود

شخصیت شامل شناخت (فرآیند‌های فکری، عواطف (هیجان‌ها و احساسات) و رفتار مشهود می باشد. پژوهش درهمه این موارد، مورد توافق تمام روان شناسان نیست و در مواردی هم که چنین می باشد اختلافات زیادی در مورد ارتباط این سه با یکدیگر هست.

روان شناسان شخصیت در توجه یا اهمیت نسبی که به هر یک از این موضوعات میدهند از یکدیگر متفاوتند، این تفاوت گذاری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، زیرا تعیین می کند که چه امری مورد پژوهش قرار گرفته، چگونه انجام گرفته و ارزیابی شخصیت به چه طریق بوده می باشد.

به بیانی دیگر در مطالعه افکار، احساسات و رفتار بشر روش‌های مختلف برای پژوهش و ارزیابی شخصیت هست. مطالعه ارتباط بین این پدیده‌ها، با در نظر داشتن شخصیت هر فرد می‌تواند جالب باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان