عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

8 نظریه اختلالات شخصیتی

کارن هورنای (1952-1885)

2-8-1زندگینامه

“همیشه بدبختی اصلی- نداشتن صمیمیت و محبت واقعی می باشد.”

کارن دانیلن در دهکده ی نزدیک ‌هامبورگ آلمان متولد گردید. از کودکی به برادرش رشک می‌ورزید. او پدری مذهبی، مستبد، متکبر و عبوس و ساکت و مادر جذاب و آزاد اندیشی که دائما با پدرش در جدال بود داشت مشاجره‌های مکرر والدینی که شک داشت او را دوست داشته باشند جزء تجربه‌های کودکی او برای ریشه‌های نظریه ی شخصیت او می‌باشد هورنای با اینکه ادعا می‌نمود نظریه ی جدیدی ندارم و نمی‌خواهم مکتب جدیدی را ایجاد کنم اما با انتقاد‌های گسترده از فروید در واقع مکتب جدیدی بنا نهاد، او در طول زندگی برای محبت جستجو نمود و کوشش می‌نمود با تحصیل در رشته پزشکی و رفتار بی بند و بار جنسی بیشتر شبیه یک مرد اقدام کند حتی در طول مدت ازدواج و پس از آن. او از روان کاوی هم نتیجه ای نگرفت که در 1994 به وسیله کارل ابراهام انجام گرفت. سپس به امریکا مهاجرت نمود و از سال 1932 تا 1952 هورنای در موسسه‌های روانکاوی شیکاگو و نیویورک خدمت نمود. او بنیانگذار انجمن پیشرفت روانکاوی و موسسه روان کاوی امریکا بود.

 

2-8-2 مطالعه نظریات هورنای

هورنای با در نظر داشتن سه نکته مهم نظرات خود را مطرح می کند:

اولی اینکه که اظهارات فروید در مورد زنان موجب گردید که هورنای به تاثیرات فرهنگی بیندیشد

دوم اینکه هورنای با روانکاو دیگری به نام اریک فروم در ارتباط بود و وی آگاهی هورنای را نسبت به تاثیرات بیشتر نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوم اینکه مطالعات هورنای در تفاوت ساختار شخصیت بیماران اروپایی و امریکایی اهمیت تاثیرات فرهنگی را تایید نمود به علاوه این مطالعات او را به این نتیجه رساند که روابط بین فردی، محور همه عملکرد‌های سالم و آشفته ی شخصیت می‌باشد. از نظر او عملکرد روان آزرده به چگونگی کوشش فرد در انطباق با اضطراب بنیادی مربوط می باشد و فرد روان آزرده بین سه روش پاسخ دچار تعارض می باشد. این سه الگو عبارتند از:

“گرایش به دیگران”،” مخالفت بادیگران”و”دوری از دیگران”سه شخصیت حاصل این وضعیت‌هاست، شخصیت مطیع، شخصیت پرخاشگر، شخصیت جدا هرسه الگو با عدم انعطاف شخصی و فقدان ارضاء استعدادهای بالقوه ی فردی که جوهر همه بیماری‌هایی روانی می باشد مشخص می شوند. در ارتباط با زنان او متعتقد می باشد که از نظر زیستی زن مستعد گرایش‌های آزاد داوطلبانه، ضعف، وابستگی، سلطه پذیری و قربانی کردن خود نیست بلکه این گرایش‌ها نشانگر تاثیر قدرتمند عوامل اجتماعی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان