عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

تدوین استراتژی و انتخاب آن :

سومین بخش از مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک تدوین یا انتخاب استراتژی مناسب برای موسسه میباشد .در انتخاب استراتژی مناسب بایستی تجزیه و تحلیلهایی را که در فصل گذشته اظهار کردیم و نیز پیش بینی متغیرهایی نامعلوم محیطی توجه نمود .

در انتخاب استراتژی مناسب برای موسسه به یکسری عوامل موثر و تاثیر گذار بر آن بایستی توجه نمود انتخاب یک استراتژی از میان استراتژی های گوناگون یک تصمیم گیری می باشد که در سطح عالی موسسه صورت میگیرد . این تصمیم در نحوه حرکت موسسه و واحدهای استراتژیک و عینی استراتژی آینده موثر میباشد . این انتخاب پس از آزمون استراتژی های گوناگون و بحث و تبادل نظر با مدیران عملیاتی و میانی در بخشهاس گوناگون و همچنین نظر مدیران میانی و عملیاتی ، استراتژی موثرتر و برتر را تشخیص دهد ویا آنکه با تغییر جزئی در استراتژی کنونی شرکت بتواند  به هدفهای آینده خود برسد ، تصمیم این انتخاب ساده میباشد . اما تصمیم گیران در سطوح عالیه سازمان غالباً پس از آزمون استراتژی ها و تبادل نظر با چند استراتژی کارآمد روبرو میشوند . برای انتخاب این استراتژی ها مدیران سطوح عالیه سازمان بایستی به عوامل زیرتوجه نمایند .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف : عوامل موثر بر انتخاب استراتژی :

  • تأثیر استراتژی گذشته در تاثیر بر رفتار موسسه .
  • اندازه و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی
  • اندازه و نحوه پذیرش ریسک در استراتژی از طرف موسسه
  • ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخلی موسسه
  • تاثیر موقعیتهای محیطی و زمانی بر عملکرد موسسه
  • وضعیت رقابتی در رشته صنعت مورد فعالیت .

————————–

 

  • امیر کبیری – علیرض – مدیریت استراتژیک – فصل سوم – چاپ دوم

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .