عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-13-1     مطالعه نظریات آیسنک

آیسنک همیشه یکی از منتقدین سخت نظریه روان کاوی بوده می باشد و اگر چه از نظریه صفات پشتیبانی می کند بر لزوم تهیه ابزار کار آمد اندازه گیری ضرورت ابداع نظریه ای ابطال ناپذیر و اهمیت دستیابی به مبنایی زیستی برای هر صفت تاکید دارد. شیوه یی آماری تحلیل عاملی، مبنای اندازه گیری و طبقه بندی صفات آیسنک را تشکیل می‌دهد. تحلیل عاملی شیوه ای می باشد که در آن تعداد متنابهی از پرسش‌های یک آزمون در مورد تعداد زیادی از افراد اجرا می گردد سپس نتایج تحلیل آماری (یعنی اجتماعی بودن) را می ‌توان با در نظر داشتن ویژگی‌های مشترک، سوالات یا رفتارهای مرتبط با یکدیگر، تفسیر و نامگذاری نمود. آیسنک با تحلیل عامل‌های بیشتر (ثانوی) به ابعاد اصلی یا زمینه‌های این عوامل یا صفات نیز دست پیدا نمود که به این ابعاد اصلی “تیپ” گفته می گردد. پس برای مثال، بعنوان مثال صفاتی زیرا اجتماعی بودن، تکانشی بودن، فعالیت، سرزندگی و تحریک پذیری را می‌توان زیر عنوان مفهوم تیپ برون گرا در یک گروه جمع نمود. در اینجا اگر چه از اصطلاح تیپ بهره گیری می گردد، بایستی توجه داشت که در واقع، این اصطلاح دارای دو حد نهایی بالا و پایین می باشد و افراد ممکن می باشد در نقاطی بین این دو حد قرار گیرند.

2-13-3 ابعاد اساسی شخصیت

آیسنک در نخستین تحقیقات خود به دو بعد شخصیت دست پیدا نمود و آنها را درون گرا – برون گرا و روان آزرده خو (از لحاظ عاطفی پایدار- ناپایدار) نام نهاد. ارتباط ی این دو بعد اصلی شخصیت با طبایع چهار گانه ای که به وسیله پزشکان یونانی بقراط و گالن معرفی شده ویژگی‌های شخصیتی بیشتری را در بر می‌گیرد در شکل آمده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

شکل 2-1 رابطه2 بعد شخصیت بر مبنای تحلیل عاملی و طبایع 4 گانه یونانی (آیسنک 1970)

پروین و جان، لارنس و الیور، شخصیت (نظریه و پژوهش)، ت محمد جعفر جوادی

روان شناسان منتقد اظهار کرده اند که تفسیر تفاوت‌های فردی با دو یا سه بعد امکان پذیر نیست.

2-14           نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات

ریموند کتل (1998-1905)

2-14-1     زندگینامه

ریموند کتل در 1905 در دوانشیر انگلستان دیده به جهان گشود او در سال 1924 لیسانس یا شیمی‌از دانشگاه لندن فارغ التحصیل و سپس به روانشناسی روی آورد. او در سال 1929 از همان دانشگاه موفق به درجه ی دکترا گردید. در 1937 پس از مطلالعاتی روی شخصیت وارد دانشگاه هاروارد و کلارک و دوک شده و به تدریس پرداخت در خلال این 20 سال استاد پژوهش در روانشناسی و مسئول آزمایشگاه ارزیابی شخصیت در دانشگاه ایلینوی بود او بیش از 200 مقاله و 15 کتاب نوشت. در آغاز او پس از مطالعه ی تحلیل عامل در تحقیقی کوشش نمود یک نظریه ی دارای سلسله مراتبی از شخصیت ایجاد کند همچنین علاقمند بود مانند جدول مندلیف در شیمی‌ شیوه تحلیل عاملی روانشناسی را به جانب جدول ادواری وی از عناصر شخصیت سوق دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان