عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع در سر راه مشارکت :

 

1- ماهیت زندگی در جامعه پیشرفته :

موانعی که ناشی از واقعیتهای عینی در زندگی روزانه به جایگاه طبقه اجتماعی شهروندان پیوند خورده می باشد و شامل عواملی مانند انتقال ، محدودیتهای زمان ، ساختار خانواده ، تعداد افراد در نیروی کار .

 

2- فرآیند های اداری : دومین مجموعه از موانع فرآیندهای اداری می باشد ، این موانع متناقض و مخالف عقاید عمومی هستند .

 

3- تکنیکهای مشارکت : اکثر روشها و تکنیکهای بهره گیری در مشارکت نامناسب هستند ، غیر موثرترین تکنیک مشارکت شنود عمومی می باشد به نظر مدیران ساختار شنود عمومی و جلسات عمومی مانع تبادل اطلاعات با مفهوم میشود شنود عمومی در واقع درمورد ارتباطات نیست بلکه در اصل متقاعد کردن میباشد .

 

شنود عمومی بصورت یک ارتباط یکطرفه می باشد وابزاری می باشد ناکارآمد جهت مشارکت افراد برای حرکت به سمت مشارکت صحیح مدیران بایستی در اقدام کردن جاریشان تغییراتی را انجام دهند دیگر اینکه نظامهای قانونی و حقوقی ، ارزشها و سنتهای اجتماعی و نیز توزیع نادرست داراییهاست .

 

 

5- 1- ج : راههای غلبه بر موانع مشارکت :

برای جلوگیری از ناکارآمدی مشارکت و ایجاد یک فرصت واقعی برای نفوذ بر فرآیندهای اداری و پیامدهای آن افرایش خواهد پیدا نمود . بنظر لئون (( تغییر تکنیکهای مشارکتی جهت اعمال صحیح و موثرتر بعنوان یک فرآیند یادگیری دوطرفه می باشد که مدیران و شهروندان به یادگیری آن نیازمندند .1

مدلهای مشارکت صحیح و مطلوب دارای سه بخش اصلی میباشد

  • توانمند سازی و آموزش اعضای جامعه
  • آموزش مجدد مدیران

توانمند ساختن ساختارها و فرآیندهای اداری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .