دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

ماکیاول گرایی [1]

ماکیاول گرایی با قدرت طلبی ارتباط ای تنگاتنگ دارد. شخصی به نام نیکولو ماکیاولی در قرن شانزدهم درمورد کسب قدرت و بهره گیری از آن نظریات و عقاید ویژه ای داشت و مطالبی را هم نوشت. فردی که این ویژگیها را دارد اهل اقدام (اقدام گرا) می باشد، احساساتی نیست و بر این باور می باشد که هدف، وسیله را توجیه می کند. دیدگاه تند طرفداران ماکیاولی و آنان که از نظر شخصیتی چنین خصیصه ای دارند این می باشد که: “اگر نتیجه می‌دهد، امانش نده“!

تحقیقات زیادی انجام شده تا پی آمد بعضی از رفتارها را به کسانی نسبت دهند که کم و بیش دارای این ویژگی بوده اند.کسانی که از نظر شخصیتی، به مقدار زیادی این ویژگی را دارند (در مقایسه با کسانی که این ویژگی در آنها شدت زیادی ندارد) موفق تر هستند، کمتر غایب می شوند و بیشتر دیگران را ترغیب می‌کنند. اما بازدهی این افراد تحت عوامل موقعیتی تعدیل می گردد.تحقیقات ثابت کرده می باشد که این ویژگی شخصیتی قدرت طلبی در موارد زیر بشتر نمایان می گردد:

  • هنگامی‌که این افراد به صورت مستقیم با دیگران روبه رو می شوند
  • هنگامی‌که قوانین و مقررات در جایگاه یا وضعی که به آن روبه رو می شوند کمتر حاکم باشد، آنان بی محابا اقدام می‌کنند.
  • درگیری عاطفی با مسائل جزیی با امور دور (منحرف) از هدف مورد نظر که موجب کم رنگ شدن این ویژگی گردد.

آیا می‌توان نتیجه گرفت که کسانی که از نظر شخصیتی (به اصطلاح بسیار ماکیاول گرا هستند) کارمند خوبی خواهند بود؟ پاسخ این پرسش به دو عامل بستگی دارد، اول به نوع کار و دوم این که آیا در ارزیابی عملکرد رعایت اصول اخلاقی هم مطرح می باشد یا خیر در کارهایی که فرد بایستی از نظر مذاکره و تعدیل قیمتها (مثل روابط کارگری) مهارت خاصی داشته باشد، یا در آنجا که موفقیت در کار، پاداش زیادی خواهد داشت (مثل کمیسیون حاصل از فروش) چنین شخصیتی بازدهی بالایی دارد، اما اگر هدف نتواند وسیله را توجیه کند، یا اگر از نظر رفتاری استانداردهای بسیار دقیقی وجود داشته باشد، یا عوامل موقعیتی و موضعی (که در عبارت قبل یاد ‌آورد شدیم) وجود نداشته باشد، در آن صورت نمی‌توان درمورد عملکرد چنین شخصی پیش بینی نمود.

[1] Machiavellianism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

دسته بندی : پایان نامه