شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9            نظریه رویکرد صفات در شخصیت

گوردون آل پرت (1967-1897)

2-9-1           زندگینامه

 “وقتی که فرد پخته و بالیده شده، پیوند با گذشته قطع می گردد”.

آلپورت که در مونته زومای ایندیانا به دنیا آمد، از چهار پسر خانواده کوچکتر بود، مادرش معلم و پدرش پزشک بود. آلپورت به خاطر اختلاف سنی درخانواده و خارج آن منزوی بود.” من حوزه ی فعالیتهای خودم را ساختم. این حوزه ای خاص بود، زیرا من مناسب جمع پسران معمولی نبودم” در دوران طرد کودکی حقارت را تجربه نمود وکوشید با ممتاز شدن آن را جبران کند او ردپای برادرش فلوید را که به او حسادت می‌نمود تا دریافت درجه دکترا دنبال نمود.این کوشش برای همچشمی‌کردن با فلوید ممکن می باشد حس هویت آلپورت را تهدید کرده باشد، ممکن می باشد برای دفاع از فردیت خود، با اظهار این نکته که انگیزه‌ها و علایق بزرگسالان، خود مختار یا مستقل از سر چشمه‌های کودکی آنهاست ،برای رد کردن همانند سازی اش با فلوید برانگیخته شده باشد او در دوران دانشجویی نمرات بالایی گرفت و مسئولیتهای گوناگونی در دانشگاه به عهده داشت.  او نوشت ” من از این فعالیتها احساس شایستگی می‌کردم (برای جبران احساس حقارت.” آلپورت در 1922 پس از اخذ درجه دکتری 40 سال به انجام پژوهش درمورد ی شخصیت و روانشناسی اجتماعی و تعلیم دادن مشغول بود او در تمام این سالها به این موضوع اذعان داشت که شخصیت دوران کودکی و بزرگسالی از یکدیگر جداست و روی یک پیوستار نیست شخصیت کودکی یک شخصیت زیستی می باشد و شخصیت بزرگسالی یک شخصیت روان شناختی و کارکرد بزرگسالی از دوران کودکی جداست و محدودبه تجربیات گذشته ی بشر نمی‌گردد، او متعتقد بود که هر کس شخصیتی بی همتاست.

 

2-12-2 مطالعه نظریات آلپورت

آلپورت در کتاب خود با عنوان (الگو و رشد در شخصیت) قبل از اینکه تعریفهای خود از شخصیت را ارائه دهد، 50 تعریف را مطالعه نمود “شخصیت عبارت می باشد از سازمان دهی پویایی نظامهای روانی فیزیولوژیکی درون فرد که رفتار و افکار شاخص را تعیین می کند”

مقصود آلپورت از سازماندهی پویا این می باشد که اگر چه شخصیت همواره تغییر و رشد می کند (یعنی پویاست)، این رشد، رشدی سازمان یافته می باشد، روانی فیزیولوژیکی به معنی آن می باشد که شخصیت به صورت یک واحد از کارکرد ذهن و بدن تشکیل می گردد نه کاملا ذهنی نه کاملا زیستی بلکه ترکیبی از هر دو، مقصود آلپورت از تعیین می کند این می باشد که همه ی جنبه‌های شخصیت رفتارها و افکار خاصی را فعال یا هدایت می کند. رفتار و افکار هم به معنی آن می باشد که هر چیزی که فکر می‌کنیم و انجام می‌دهیم، شاخص یا نمونه ماست پس هر فردی بی همتاست.

او معتقد بود که شخصیت کودک و بزرگسال از هم جداست. پس تاکید ما بر هشیار به جای ناهشیار و بر حال و آینده به جای گذشته، شناسایی یگانگی به جای عمومیت با شباهت‌ها در همه ی افراد و تمرکز بر هنجار به جای نابهنجار از این جا ناشی می گردد او سه تیپ صفات فردی را معرفی نمود “اصلی، مرکزی وثانوی”.

صفات اصلی بیانگر یک آمادگی فراگیر و شخصی در زندگی فرد می باشد و در واقع، هر اقدام وی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. برای مثال می‌گویم فردی ماکیا اما اقدام می کند مقصود صفت نیکولو ماکیاول می باشد که یک فرمانده موفق در دروه ی رنسانس بوده می باشد در مورد فرد آزارگر این صفت از نام مارکی دو ساد که قبلا به سادیسم (آزارگر ) بوده گرفته شده.بطور کلی عده معدودی از افراد دارای صفات اصلی هستند.

صفات محوری یا مرکزی (مثل درستی، مهربانی، و جرات) نشان دهنده ی آمادگی‌هایی می باشد که دامنه ی فراگیر بودن آنها از اصلی نیز کمتر می باشد.

صفات ثانوی نشان دهنده ی آمادگی‌هایی می باشد که حداقل فراگیری، همسانی و قابلیت نظاره را دارند، به بیانی دیگر افراد، دارای صفلاتی هستند که درجات مختلفی از اهمیت و فراگیری را دارند. او عقیده داشت که صفات اغلب در یک جایگاه خاص و نه در هر جایگاه برانگیخته می شوند مثلا از فرد پرخاشگر نیز می‌توان انتظار داشت که رفتار خود را تعدیل کند به شرط این که آن جایگاه ما رفتار غیر پرخاشگرانه را اقتضا کند. همین گونه فرد درون گرا ممکن می باشد در بعضی جایگاه، رفتار برون گرا داشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه