عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

رشد و نمو

یکی دیگر از مباحث مهم در روانشناسی شخصیت تاکید بر تفاوت‌های فردی ور گردید ویژگی‌های منحصر به فردی می باشد که موجب بالندگی ما شده می باشد. معمولا عوامل تعیین کننده شخصیت به دو گروه تعیین کننده ی ارثی و محیطی تقسیم می گردد.

– عوامل ارثی تأثیر عمده ای در تعیین شخصیت دارند و این تاثیر به خصوص در مورد ویژگی‌هایی می باشد که خاص هر فرد می باشد تحقیقات اخیر ثابت کرده اهمیت عوامل ارثی در ویژگی‌هایی زیرا هوش و خلق و خو بیشتر می باشد تا آرمان و باورها و در کل ژن‌ها در ساختن موارد اشتراک و تفاوتهای افراد تأثیر مهمی ‌به عهده دارند.

– تعیین کننده محیطی و تاثیرات آن موجب شباهت افراد به یکدیگر می گردد، همین گونه تجارب افراد موجب می گردد که هر یک، موجودی منحصر به فرد باشند در این بین فرهنگ بسیار مهم می‌باشد، هر فرهنگ دارای باورها، شعائر و الگوهایی از رفتارهای اکتسابی می باشد که نهادینه شده و مورد تایید قرار گرفته می باشد. یعنی اکثر اعضاء یک فرهنگ، خصوصیات مشترکی را دارا هستند. فرهنگ بر کلیه جنبه‌های زندگی ما موثر واقع می گردد، یعنی بر نحوه اظهار نیازهایمان و نیز راه‌های ارضاء آنها، تجارب ما از هیجان‌های مختلف و نحوه اظهار احساسات خود، نوع ارتباط ما با دیگران و خودمان، غم و شادی، چگونگی کنار آمدن با مرگ و زندگی و دید ما نسبت به سلامت و بیماری اثر می‌گذارند.

طبقه بندی اجتماعی که در نتیجه ی عضویت فرد در فرهنگ ایجاد می گردد، بدون در نظر داشتن گروه اجتماعی فرد جنبه‌های کمی‌از شخصیت قابل درک می باشد. طبقه اجتماعی فرد از اهمیت ویژه برخوردار می باشد عوامل تشکیل دهنده طبقه ی اجتماعی در تعیین پایگاه اجتماعی فرد نقشی که اعمال می کند، وظایفی که بر عهده دارد و امتیازاتی که از آن برخوردار می باشد تاثیر می‌گذارد. خانواده نیز صرف نظر از شباهت‌هایی که به وسیله ی عوامل محیطی به وجود می‌آید، مانند عضویت در یک فرهنگ، طبقه ی اجتماعی به تنوع قابل توجهی در عملکرد شخصیتی اعضاء منجر می گردد والدین گرم و مهربان یا سرد و خشن می‌توانند طرفداری مفرط و یا حس مالکیت یا استقلال را ایجاد کنند والدین حداقل به سه شیوه تعیین کننده بر فرزندان خود تاثیر می‌گذارند.

  • با رفتارهای خود جایگاه‌هایی می‌آفرینند که رفتارهای خاصی را در فرزندانشان بر می‌انگیزانند مثلا ایجاد ناکامی‌به پرخاشگری منجر می گردد.
  • سر مشق‌هایی برای همانند سازی کودکانند.
  • به گونه انتخابی، بعضی از رفتارها را تشویق می‌کنند.

گروه همسالان پاسخی می باشد که می‌توان به سوال تفاوت کودکان در یک خانواده داد محیط خانوادگی مشترک و شخصیتهای متفاوت نشان دهنده ی این واقعیت می باشد که چیزهایی که کودکان از خانواده می‌آموزند در برابر تاثیرات گروه همسالان محو می شوند این گروه همسالان می باشد که فرد برای پذیرش قوانین و رفتارهای جدید اجتماعی آماده می کند و تجاربی را فراهم می کند که تاثیرات طولانی و پایدار بر شخصیت می‌گذارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان