دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-16-5     خطر پذیری

انسانها از نظر گرایش به خطر پذیری متفاوت اند این میل که مبتنی بر پذیرش یا اجتناب از خطر می باشد (ثابت شده می باشد) که بر موارد زیر اثرات شدیدی می‌گذارد. مدت زمانی که طول می‌کشد تا مدیر تصمیمی‌بگیرد و مقدار اطلاعاتی را که وی برای گرفتن تصمیم به آن نیاز دارد. برای مثال، در یک تمرین شبیه سازی مربوط به تصمیم گیری درمورد استخدام کارمندان جدید، 79 مدیر شرکت کردند، مدیرانی که خطر پذیری بالایی داشتند، سریع تر تصمیم گرفتند و (در مقایسه با مدیرانی که خطر پذیری کمتری داشتند) از اطلاعات کمتری بهره گیری کردند.نکته جالب توجه این می باشد که صحت و دقت تصمیم گیری در مورد هر دو گروه یکسان بود.

در حالی که معمولا این گفتار درست می باشد که مدیران سازمانها ضد خطر هستند، اما هنوز هم افراد درمورد این بعد شخصیتی، متفاوت اند. در نتیجه عقل سلیم حکم می کند که متوجه این تفاوت شخصیتی باشیم و حتی درمورد نوع شغل و پستی که شخص بایستی آن را احراز کند، مساله میل او را به خطر پذیری مورد توجه قرار دهیم. برای مثال، در یک موسسه کارگزاری اوراق بهادار، میل شدید به خطر پذیری، احتمالا به عملکرد بهتری منجر خواهد گردید. نوع مشاغل، تعیین کننده سرعت اقدام در تصمیم گیری می باشد. از سوی دیگر، این ویژگی شخصیتی برای حسابداران یک عامل بازدارنده می باشد. احتمالا کار حسابرسی شایسته کسانی می باشد که میل به خطر پذیری کمتری داشته باشند.

رابینز (پارسائیان واعرابی 1379)، ص 152

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

دسته بندی : پایان نامه