عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه و تحلیلهای موثر درانتخاب استراتژی

1 : تجزیه و تحلیل سبدی در انتخاب استراتژی :

 

تجزیه و تحلیل سبدی استراتژیک عبارتند از :

مطالعه چند عامل موثر در انجام یک یا چند فعالیت واحد استراتژیک موسسه که با هم در نظر گرفته میشود بعنوان مثال :

سنجش و اندازه گیری هرکالای موسسه با معیارهای سهم بازار ، سرعت رشد و ….

 

1- الف : تعریف هدف و فرآیند تجزیه تحلیل سبدی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف :

تجزیه و تحلیل سبدی فرآیندی می باشد بمنظور نشان دادن راه در انتخاب استراتژی های موسسه با ارزشیابی هریک از واحدهای استراتژیک بازرگانی نسبت به مقایسه های مختلف و       پیش بینی فایده آنها به موسسه که در آینده تامین خواهد نمود .1

این تجزیه و تحلیل بعنوان یک فرآیندی می باشد که در مورد هریک از سرمایه گذاری های مستقل در یک موسسه با معیارهای سوآوری ، رشد ، وضعیت رقابتی و …. مطالعه میشود .

تجزیه و تحلیل سبدی (( همانطور که در آغاز نیز اظهار گردید )) در سازمانهایی که بیش از یک کالا و مستقل از یکدیگر تولید میشوند به نسبت نوع کالا و منطقه فعالیت مورد بهره گیری قرار میگیرد .

 

 

————————–

1- مدیریت استراتژیک دکتر علیرضا امیر کبیری – فصل سوم – چاپ دوم

 

1-ب : فرآیند تجزیه تحلیل سبدی :

تجزیه تحلیل سبدی بعنوان یک راه وسیله انتخاب استراتژی برای انجام فعالیت موسسه فرآیند برنامه ریزی دارای 3 مرحله می باشد :

 • ((تعیین و تعریف واحد استراتژیک
 • آماده کردن ماتریس سبدی با در نظر داشتن نوع فعالیت
 • تغییر ماتریس سبدی و انتخاب استراتژی جدید ))2

 

1-ب -1 : تعریف واحد استراتژیک :

همانطور که میدانیم واحدهای استراتژیک واحدهای تولید و یا فروش محصولات مختلف در موسسه میباشد که هرکدام دارای یک مسئول ، بازار مخصوص به خود و نیز رقبایی در حوزه فعالیت و همچنین عدم وابستگی به واحدهای دیگر میباشند .

قبل از تصمیم گیری در ارتباط با ایجاد هر نوع واحد استراتژیک بازرگانی بایستی بطور صحیح و روشن تعریف گردد .در این تعریف موارد زیر بایستی در نظر گرفته گردد .

(( –  سهم بازار موسسه در سالهای اخیر و نیز سهم بازار نسبت به قوی ترین رقیب

 • وضعیت اتحادیه خریداران
 • ویژگیهای مزیتی و ضعف موسسه که باعث تاثیر بر رقبا میشود
 • گستردگی کالا نسبت به رقیب
 • علت های ورود به این شاخه فعالیت
 • اندازه ارزش موسسه و نشان تجاری کالای آن در بازار
 • اندازه گیری ظرفیت و وضعیت تولید موسسه و رقبا
 • ویژگیهای مرحله عمر بازار )) 1

 

——————–

 • مفاهیم استراتژی بازاریابی فیلیپ کارتر 1999
 • امیر کبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل سوم چاپ دوم

 

1-ب – 2 : تهیه ماتریس سبدی با در نظر داشتن نوع فعالیت :

در تجزیه تحلیل سبدی مرحله اصلی ترسیمهای ماتریسی می باشد . در ترسیم ماتریسها که دویا سه سطر ستونی رسم میشود در جهت عمودی ماتریس جاذبه بازار در جهت افقی هم وضعیت نسبی رقابت واحد استراتژیک بازرگانی جای میگیرد .

الف : جاذبه بازار :

(( یعنی کشش یک بازار برای انجام سرمایه گذاری های جدید که غالباً براساس سودآوری آن ارزیابی میشود . که خود دارای چهار معیار میباشد )) 1

الف : 1 : اندازه و توسعه بازار :

توسعه ، رشد و بزرگی بازار باعث جذب واحدهای استراتژیک موسسه برای افزایش فعالیت در آنها میشود . هر اندازه که بازار گسترده تر وسیع تر باشد ، پتانسیل پیشرفت استراتژیک موسسه در آن بیشتر میباشد و موسسه را برای رسیدن به رشد در سطح بالای بازار وادار می ‌کند.

الف : 2: کیفیت بازار :

عبارتنداز یکنواختی بازار در رشد و سودآوری آن میباشد و یا بعبارتی دیگر تعداد رقبای کم موانع جدید ونیز راه برای پیشرفت فعالیتهای موسسه بعلت متغیرهای محیطی خاصی در بازار موسسه هست برای موفقیت و برتری آن در سطح بازار .

الف : 3 : ویژگیهای محیط :

هر موسسه ای که در بازار فعالیت می ‌کند دارای یک محیط ویژه و خاص خود میباشد که گاهی این ویژگی به سود یا زیان موسسه منجر میگردد این ویژگیها عبارتنداز :

تاثیر تورم مداخله دولت ، رخدادهای سیاسی و اجتماعی .

——————

کانلر – فیلیپ – مفاهیم استراتژی بازاریابی – چاپ اول 1999

ب : وضعیت نسبی رقابت :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .