دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعریف استراتژی و پیدایش آن

قسمتی از متن پایان نامه :

: اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی :

 

این اهمیت از چند بعد ناشی می گردد :

اول : از جو روانی

دوم : از بعد پیشرفت

سوم : از بعد بهره وری

 

اول : از بعد روانی :

در بعد اول میتوانیم به این مسئله توجه کنیم که در جوامع امروزی با در نظر داشتن اهمیتی که به رفتار بشر و رفتار و گرایشهای او در جامعه داده میشود و نیز در مهمترین بخش هرجامعه که همان خانواده می باشد مشارکت به معنای یک امر ضروری و مهم اظهار گردیده و این ایده نیز در تربیت انسانها جای مهمی را پیدا کرده می باشد در سازمانها اگر از این زمینه تربیتی افراد بطور درست بهره گیری نشود باعث ازخودبیگانگی یا الینه شدن وی میگردد ودر متعارض با جامعه و زمینه تربیتی خویش قرار میگیرد .

 

 

 

 

دوم : از بعد پیشرفت علم مدیریت :

این مطلب را از نظریات دو نویسنده و نظریه پرداز علم مدیریت اظهار میکنیم ( بنظر لی پرستون و جیمز بت در مدیریت سه تحول و انقلاب صورت گرفته اولی سلسله مراتب سازمان در مدیریت بود .

دومی : جدا کردن مالکیت از مدیریت

سومی : از بقیه مهمتر می باشد مشارکت در مدیریت میباشد

 

در حال حاضر ودر عصر کنونی ژاپنی ها براساس این نوع توجه توانسته اند ی طرح جدید بنام کایزن که یکی از زیر مجموعه های مدیریت مشارکتی می باشد پیاده نمایند و با در نظر داشتن نتیجه آن کشورهای دیگر نیز به پیاده کردن ان در جامعه و سازمانهایشان تشویق شده اند .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوم از دیدگاه بهره وری :

در بخشهای گذشته به سلسله مراتب نیازها و مطابق آن بر نوع مشارکت افراد در سازمان را نیز اظهار نمودیم .مشارکت افراد در هر وضعیتی که باشند باعث میگردد که ارزش و احترامی را که در اولین بخش این تقسیم بندی به آن تصریح کردیم که در خانواده ها و جامعه به آن اهمیت داده اند . سازمان نیز که محیط زندگی کاری افراد را تشکیل میدهد به آنان ارج بنهد نیاز خودیابی و تکریم را در افراد سازمان تقویت نموده و باعث افزایش بهره وری و نیز کاهش هزینه های نامعلوم سازمان میگردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، بایستی هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل گردد تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را وادار نمود تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت ارتباط مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر می باشد و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می گردد تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .