شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

من[1]

اغلب کودکان یاد می‌گیرند که آنها نمی‌توانند از افراد دیگر غذا بگیرند مگر اینکه بپذیرند با پیامدهای آن روبرو شوند. کودک در حال رشد یادگرفته می باشد که با دنیای بیرونی هوشمندانه و منطقی برخورد کند و توانائیهای او ادراک و تشخیص، قضاوت و حافظه ی خود را پرورش دهد، توانایی که بزرگسالان برای برآوردن نیازهای خود به کار می‌برند. فروید این توانائی‌ها را اندیشه در فرآیند ثانوی خواند.

ما می‌توانیم این ویژگی‌ها را تحت عنوان عقل یا معقول بودن جمع بندی کنیم و آنها در دومین ساختار شخصیت فروید، من، وجود دارند که ارباب منطقی شخصیت می باشد: که هدفش کمک به نهاد برای به دست آوردن کاهش تنش می باشد، من از واقعیت آگاه می باشد، تصمیم می‌گیرد که چه وقت وچگونه غرایز نهاد می‌توانند بهتر ارضا شوند در واقع، من، زمانها و مکانهای مناسب و از نظر اجتماعی پذیرفتنی که تکانه‌های نهاد را ارضا خواهد نمود تعیین می کند. من جلوی ارضای نهاد را نمی‌گیرد بلکه می‌کوشد آن رابر حسب درخواستهای واقعیت، به تعویق اندازد یا هدایت مجدد کند، من به شیوه ای عملی و واقع بنیانه، محیط را درک و دستکاری می کند و ازاین رو گفته می گردد که او طبق “اصل واقعیت[2]” اقدام می کند. این اصل مقابل “اصل لذت “می باشد که نهاد بر اساس آن اقدام می کند فروید ارتباط من و نهاد را به سوار کاری بر روی یک اسب تشبیه نمود. نیروی بی تجربه و وحشی اسب بایستی توسط سوار کار هدایت، وارسی و مهار گردد اگر این طور نباشد اسب می‌تواند فرار کند و سوار کار را بر زمین اندازد. من میانجی میان نهاد و واقعیت می باشد و بین آنها سازش مستقر می کند.

[1] ego

[2] Reality principle

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان