دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9            یازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت

 آبراهام مازلو (1971-1868)

2-9-1           زندگینامه

مازلو در شمار مهمترین نظریه پردازان نهضت توانائی‌های بشر می باشد. او کسی بود که این دیدگاه را به عنوان نیروی سوم در روانشناسی امریکا معرفی نمود. او سایر نیروها (یعنی روانکاوی و رفتار گرایی) را به دلیل دید بدبینانه، منفی و محدودی که در مورد بشر داشتند مورد انتقاد قرار دارد. مازلو معتقد بود که افراد اصولا خوب یا خنثی هستند اما شدید نیستند و نیز این که در هر بشر کششی به جانب رشد یا به کمال رساندن توانایی‌های نهفته هست و آسیب شناسی روانی حاصل انحراف یا نومیدی از این ماهیت اساسی بشر می باشد. جامعه معمولا موجب این انحراف یا نومیدی می باشد و وقتی ما این انحراف را ماهیت اصلی ارگانیسم فرض کنیم مشکل پیش می‌آید مازلو به این مسئله توجه کرده و هم از این باور طرفداری کرده که بهتراست افراد بتوانند در اظهار خود آنها بوده و خودشان باشند.

به علاوه دید کلی نظارت مازلو به دو جهت اهمیت داشته می باشد، اولا، او در انگیزش بشر نظری ارائه می کند که در آن بین نیازهای زیستی مانند گرسنگی، خواب، تشنگی  و نیازهای روان شناختی همچون عزت نفس، عواطف وتعلق تفاوت موجود می باشد. ما نمی‌توانیم به عنوان یک موجود زیستی بدون غذا و آب زندگی کنیم و همین گونه نمی‌توانیم به عنوان یک موجود روان شناختی و بدون ارضاء نیازهای دیگر به گونه کامل رشد کنیم. پس نیازها را می‌توان به صورت سلسله مراتبی از نیازهای زیستی تا نیازهای مبرم روان شناختی تنظیم نمود.

مازلو بر این عقیده می باشد که روان شناسان بیشتر به نیازهای زیستی پرداخته و نظریه‌هایی در شخصیت ارائه کرده اند که بر اساس آن بشر فقط به کمبود پاسخ می‌دهد و در جستجوی کاهش تنش می باشد مازلو ضمن عدم انکار انگیزش ما را به شناخت انگیزش که بر مبنای کمبود نباشد هدایت می کند که حتی ممکن می باشد افزایش تنش به دنبال داشته باشد. این انگیزش وقتی بشر خلاق باشد به وجود می‌آید تا توانائی‌های نهفته خود را تحقق بخشد دومین سهم مازلو (1954) مطالعه وسیع در مورد افراد سالم، کامل و “خود شکوفا” بود. نتیجه ی پژوهش او این بود که افراد خود شکوفا دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

“خود و دیگران را به صورتی که هستند قبول می‌کنند، می‌توانند به نیازهای خود شان بپردازند اما تمایلات و نیازهای دیگران را نیز درک کنند و به صورت مکانیکی پاسخ نگویند بلکه با چند نفر ارتباط صمیمانه و عمیق داشته و خود انگیزه خلاق اقدام کنند، پیش روی همرنگی مقاومت کنند و در حالی که به واقعیات گردن می‌نهند وجود خودشان را نیز اثبات کنند”.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه