عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مدل تعالی سازمان (EFQM)

یکی دیگر از چارچوبهای اندازه گیری شناخته شده که بصورت گسترده ای مورد بهره گیری قرار می گیرد مدل تعالی سازمان (EFQM) می باشد . این مدل در سال 1991 توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت معرفی گردید. در سالهای 1999 و 2003 ویرایشهای جدید آن ارائه گردید که دارای تغییرات قابل ملاحظه ای در زیر معیارها و نکات راهنمای آن بود . مدل EFQM یک مدل غیر تجویزی می باشد که بر پاییه اصول بنیادین زیر استوار می باشد:

 • نتیجه گرائی : سازمانی که می خواهد سرآمد باشد ، بایستی به گونه ای کار کند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و این نتیجه بایستی نظر تمامی ذی نفعان سازمان را به گونه متوازن جلب کند.ذی نفعان سازمان عبارتنداز : کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، جامعه ، سهامداران و سایر کسانی که منافع مالی در سازمان دارند.
 • مشتری مداری : از آنجا که داوری نهایی در مورد کیفیت محصولات و خدمات با مشتری می باشد ، جلب نظر مشتری اهمیت زیادی دارد . ایجاد وفاداری در مشتری و بدست آوردن سهم بازار ، تنها از طریق توجه جدی به نیازهای مشتریان فعلی و بالقوه امکان پذیر می باشد.
 • رهبری و ثبات در مقاصد : رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای کوشش در جهت دستیابی به اهداف سازمان . در سازمان سرآمد ، مدیران در حرف و اقدام ، الهام بخش کارکنان برای کوشش در جهت سر آمدی سازمان هستند.
 • مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیتها : سازمانی که می خواهد سرآمد باشد ، بایستی به کمک مجموعه ای از سیستمها ، فرآینده و واقعیتها مرتبط و به هم پیوسته ، مدیریت گردد
 • توسعه و مشارکت کارکنان :سازمانی که می خواهد سر آمد باشد ، بایستی مشارکت کارکنان را در امور به حداکثر برساند . برای بهره گیری از تمامی توان بالقوه کارکنان سازمان ، بهترین کار ، توانمندکردن کارکنان در انجام کارهایشان و ایجاد ارزش های مشترک و فرهنگ اعتماد در سازمان می باشد.
 • یادگیری ، نوآوری و بهبود مستمر : سازمانی که می خواهد سر آمد باشد ، بایستی وضع موجود را به چالش بطلبد و به یادگیری و نوآوری در سازمان اهمیت زیادی بدهد . در این سازمان افراد بایستی دانش خود را به دیگران منتقل کنند و فرهنگ یادگیری ( یاد گرفتن و یاد دادن ) ، نوآوری و بهبود مداوم ، پایه همه کارها باشد.
 • توسعه شراکتها : شراکت ، یک ارتباط تجاری درازمدت می باشد . سازمانیکه می خواهد سرآمد باشد، بایستی به نحوی با سازمانهای دیگر شریک گردد که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کند. برای این که بین شرکاء ارتباط سودمند و درازمدت ایجاد گردد، بایستی اعتماد و انتقال دانش و تجربیات به یکدیگر ، پایه روابط دوجانبه باشد.
 • مسئولیت اجتماعی شرکت : سازمانی که می خواهد سرآمد باشد، بایستی به جامعه توجه زیادی داشته باشد و فراتر ار انتظارات و مقررات جامعه اقدام کند . در نظر داشتن اخلاقیات در کار ، یکی از مشخصه های یک سازمان سرآمد می باشد.

در ادامه به مطالعه اجمالی معیار ها در مدل EFQM و نحوه امتیاز دهی به آنها می پردازیم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل EFQM  یک مدل غیر تجویزی می باشد که از ٩ معیار تشکیل شده می باشد . این معیارها ، هسته و قلب این مدل هستند و مبنای ارزیابی یک سازمان قرار می گیرند . در قسمت قبل گفته گردید که مفاهیم بنیادین ، اهدافی را نشان می دهند که یک سازمان سرآمد بایستی به آنها دست پیدا آند . اهداف و آرمانها معمولا بلند پروازانه و دور دست هستند ، لذا برای این که سازمانها بدانند برای رسیدن به این اهداف ، بایستی چگونه در اقدام ، کار و فعالیت کنند  نیاز به معیارهایی دارند که اجرای آنها در سازمان ، موجب رسیدن به اهداف گردد. معیار های این مدل به دو دسته تقسیم می شوند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

 • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

 • اهداف فرعی
 1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
 2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
 3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
 4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
 5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .