شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

سازگاری با جایگاه[1]

ویژگی شخصیتی دیگری را که به تازگی بسیار مورد توجه قرار گرفته سازش با جایگاه می‌نامند.یعنی توانایی فرد  در هم سوکردن رفتار خود با عوامل خارجی و موقعیتی،کسانی که چنین خصوصیتی دارند، می‌توانند رفتار خود را با عوامل محیطی و موقعیتی وفق دهند. آنان نسبت به علائم و نشانه‌های خارجی حساسیت زیادی نشان می‌دهند و در جایگاه‌های گوناگون رفتار متفاوتی دارند. کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها شدید می باشد می‌توانند در جمع و در خلوت رفتارهای بسیار متفاوتی داشته باشند. اما آنان که این ویژگی شخصیتیشان شدید نیست نمی‌توانند در جایگاه‌های مختلف رفتارهای چندان متفاوتی از خود بروز می‌دهند. آنان همیشه تمایل دارند تا در هر وضع و موقعیتی توجه و خوی حقیقی خود را نشان دهند. پس، بین آن چیزی که هستند و آن چیز که که انجام می‌دهند (از نظر ثبات رویه در رفتار) ارتباط بسیار مستحکم هست.

تحقیقات پیرامون این ویژگی شخصیتی هنوز در ابتدای راه می باشد. پس،نمی‌توان بر آن اساس چیزی را پیش بینی نمود. اما، نتیجه نخستین تحقیقاتی که در این زمینه به دست آمده نشان می‌دهد، کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها شدید می باشد تمایل دارند به رفتار دیگران توجه بیشتری بکنند (و نسبت به کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها ضعف می باشد)سازگاری بیشتری داشته باشند.همچنین می‌توان چنین فرض نمود که کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها شدید می باشد در پست‌های مدیریتی، یعنی در مقامهایی که افراد بایستی چندین تأثیر اعمال نمایند (و گاهی این نقشها ضد و نقیض هستند) موفق تر خواهند بود. آنان می‌توانند در برابر ارباب رجوع یا افراد گوناگونی که با آنها روبرو می شوند. (چهره‌های) مختلف را نشان دهند.

[1] – self-monitoring

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه