دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن[1]

نهاد

فروید بعدا نظر خود را درمورد سه سطح شخصیت عوض کرد و سه ساختار اساسی را در آناتومی‌شخصیت معرفی نمود نهاد با نظر پیشین فروید درمورد ی ناهشیار مطابقت دارد.

نهاد مخزن غرایز و “لیبیدو[2] “(انرژی روانی که توسط غرایز عیان می شوند) می باشد. نهاد ساختار قدرتمند شخصیت می باشد زیرا تمام انرژی لازم برای دو جزء دیگر را فراهم می کند. نهاد طبق آن چیز که فروید آن را “اصل لذت[3]” نامید اقدام می کند، نهاد از طریق ارتباطی که با کاهش تنش دارد در جهت افزایش لذت و دوری از درد اقدام می کند. نهاد به تعویق انداختن ارضا را به هر دلیل تحمل نمی‌کند و ما را تحریک می کند که بخواهیم، نهاد به نظر فروید ساختاری خود خواه، لذت جو، بدوی، غیر اخلاقی، سمج و عجول می باشد و مانند نوزادی می باشد که وقتی نیازهایش بر طرف گردد دیگر گریه نمی‌کند او نمی‌داند چگونه نیازهایش را بر طرف کند تنها راهی که می‌داند این می باشد که از طریق اقدام بازتاب و کامروایی توهمی‌یا تجربه ی خیالپردازی به مقصودش برسد که فروید آن را اندیشه در فرآیند نخستین نامید.

 

من[4]

اغلب کودکان یاد می‌گیرند که آنها نمی‌توانند از افراد دیگر غذا بگیرند مگر اینکه بپذیرند با پیامدهای آن روبرو شوند. کودک در حال رشد یادگرفته می باشد که با دنیای بیرونی هوشمندانه و منطقی برخورد کند و توانائیهای او ادراک و تشخیص، قضاوت و حافظه ی خود را پرورش دهد، توانایی که بزرگسالان برای برآوردن نیازهای خود به کار می‌برند. فروید این توانائی‌ها را اندیشه در فرآیند ثانوی خواند.

1Id

2 ego

3 suprvego

4 Libido

5Pleasure Principle

[4] ego

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه