دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز

همان گونه که قبلا گفتیم بیشترین تاکید راجرز بر “فرآیند روان درمانی” می باشد و نظریه راجرز در شخصیت، حاصل نظریه او در درمان می باشد. رویکرد “پدیدار شناختی”، بر خلاف تاکید روان کاوی بر سائق‌ها غرایز، ناهشیار، کاهش تنش و تاکید بر سال‌های اولیه در رشد شخصیت، بر ادراک، احساس و گزارش‌های فردی، خود شکوفایی و فرآیند تغییر تکیه دارد.

 

2-10-4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز

مفهوم خویشتن مهمترین مفهوم ساختاری در نظریه کارل راجرز از شخصیت می باشد. به نظر راجرز هر فرد، رویدادها وتجربه‌های پیرامون خود را دریافت می کند و به آنها معنا می‌بخشید. این مجموعه ادراکی و معنایی، میدان پدیداری فرد را به وجود می‌آورد. بخش‌هایی از میدان پدیداری که بشر آنها را به عنوان “خود”، “مرا” یا “من” می‌شناسد خویشتن را به وجود می‌آورد. مفهوم “خود پنداره” الگویی سازمان یافته و پایدار از ادراکات را اظهار می کند. اگر چه خویشتن تغییر می کند اما خصوصیات سازمان یافته، یکپارچه و ویژه “خود پنداره” همیشه حفظ می گردد.

در این مفهوم، دو نکته ی قابل توجه دیگر نیز هست. نخست اینکه مفهوم خویشتن به منزله وجود فرد کوچکی در درون ما نیست. این خویشتن، کاری انجام نمی‌دهد. بشر خویشتنی ندارد که رفتار او را کنترل کند بلکه این خویشتن نشان دهنده مجموعه ای سازمان یافته از ادراکات می باشد.

دوم اینکه به گونه کلی، مجموعه تجارب و ادراک‌هایی که “خویشتن” نامیده می گردد در حیطه ی آگاهی می باشد یعنی می‌توان آنها را هشیار نمود،اگر چه افراد تجربیاتی دارند که به آن آگاهی ندارند، “خود پنداره” در اصل هشیار می باشد راجرز معتقد می باشد که چنین تعریفی از خویشتن صحیح و برای پژوهش ضروری می باشد به نظر او در صورتی که خویشتن بر اساس موارد ناهشیار تعریف گردد نمی‌توان آن را به صورت عینی مطالعه نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

دسته بندی : پایان نامه