دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فلسفه MBO و زمینه پیدایش آن بر این اساس می باشد که در ارزشیابی های افراد، به جای ارزشیابی ویژگی های مشخص و رفتاری آنها، عملکرد آنها بر اساس اندازه دستیابی به اهدافی که تعیین شده می باشد مورد ارزیابی قرار گیرد. در MBO  آغاز اهداف کلان سازمان تعیین می شوند و سپس با بحث و مذاکره مدیران سطوح مختلف و نهایتاً کارکنان، این اهداف کلان به اهداف خرد تبدیل می گردند و در انتها به همان سازمان سرایت می کنند. در نهایت نیز افراد بر اساس اندازه تحقق اهداف خرد تعیین شده و بدون در نظر داشتن چگونگی تحقق آن ارزیابی می شوند. ویژگیهای MBO را می توان این چنین برشمرد:

 • MBO بیشتر یک نظام مدیریت نتیجه گرا می باشد نه مدیریت روندگرا.
 • در MBO تعیین و توزیع اهداف (خرد کردن اهداف) در سازمان بر اساس گفتگو و ارتباطات روبروی سطوح مختلف سازمان انجام می گردد و از هیچ قالب خاصی تبعیت نمی کند.
 • تاکید MBO بر اهداف کوتاه مدت می باشد و تاکید کمتری به اهداف بلند مدت و راهبردی می گردد. (عادلی، 1384 ، ص 144)

 

 • مدل تعالی سازمان (EFQM)

یکی دیگر از چارچوبهای اندازه گیری شناخته شده که بصورت گسترده ای مورد بهره گیری قرار می گیرد مدل تعالی سازمان (EFQM) می باشد . این مدل در سال 1991 توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت معرفی گردید. در سالهای 1999 و 2003 ویرایشهای جدید آن ارائه گردید که دارای تغییرات قابل ملاحظه ای در زیر معیارها و نکات راهنمای آن بود . مدل EFQM یک مدل غیر تجویزی می باشد که بر پاییه اصول بنیادین زیر استوار می باشد:

 • نتیجه گرائی : سازمانی که می خواهد سرآمد باشد ، بایستی به گونه ای کار کند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و این نتیجه بایستی نظر تمامی ذی نفعان سازمان را به گونه متوازن جلب کند.ذی نفعان سازمان عبارتنداز : کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، جامعه ، سهامداران و سایر کسانی که منافع مالی در سازمان دارند.
 • مشتری مداری : از آنجا که داوری نهایی در مورد کیفیت محصولات و خدمات با مشتری می باشد ، جلب نظر مشتری اهمیت زیادی دارد . ایجاد وفاداری در مشتری و بدست آوردن سهم بازار ، تنها از طریق توجه جدی به نیازهای مشتریان فعلی و بالقوه امکان پذیر می باشد.
 • رهبری و ثبات در مقاصد : رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای کوشش در جهت دستیابی به اهداف سازمان . در سازمان سرآمد ، مدیران در حرف و اقدام ، الهام بخش کارکنان برای کوشش در جهت سر آمدی سازمان هستند.
 • مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیتها : سازمانی که می خواهد سرآمد باشد ، بایستی به کمک مجموعه ای از سیستمها ، فرآینده و واقعیتها مرتبط و به هم پیوسته ، مدیریت گردد

[1] Management By Objectives

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

 • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

 • اهداف فرعی
 1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
 2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
 3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
 4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
 5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید