شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

حوزه‌های شخصیت

حوزه‌هایی که نظریه‌های شخصیت بایستی به آن بپردازد به تبیین زیر می باشد.

  • ساختار یا واحدها یا سنگ بنای شخصیت
  • فرآیند‌ها یا جنبه‌های پویای شخصیت مانند انگیزه‌ها
  • نمو رشد یا این که بشر چگونه به صورت بشر ویژه ای که هر کدام از ما هستیم
  • آسیب شناسی یا ماهیت و علل کنش ناسازگار ناسازگارانه ی شخصیت
  • تغییر یا این که افراد چگونه تغییر می‌کنند و چرا بعضی اوقات در برابر تغییر مقاوم هستند و یا قادر به تغییر نیستند.

 

2-3-1 ساختار

نظریه‌های شخصیت را می‌توان با در نظر داشتن مفاهیمی‌که برای پاسخگویی به سوالات چه چیز، چطور، چرا به کار می‌برند مقایسه نمود در واقع مفهوم ساختار به جنبه‌های پایدارتر مقاوم تر و شخصیت اطلاق می گردد در این برداشت ساختارها با اجزاء بدن یا مفاهیم مثل اتم و مولکول قابل مقایسه اند مفاهیمی ‌ساختاری مفاهیمی ‌مثل پاسخ، عادت، صفات و تیپ را در نظر می‌گیرد.

مفهوم تیپ با دسته بندی تعداد قابل توجهی از صفات مختلف معنی پیدا می کند و در مقایسه با مفهوم صفت به نظم و عمومیت بیشتری در رفتار دلالت می کند وقتی فردی درجه ای از صفت خاصی را دارد در تیپ خاصی قرار می‌گیرد مثل تقسیم بندی افراد به درونگرا و برون گرا یا طبقه بندی افراد بر حسب این که به دیگران گرایش دارند یا دوری می‌کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعیین تیپهای شخصیتی مدیران ابتدایی ناحیه 5 مشهد

2- شناسایی و تعیین اندازه تاثیر مدیران

3- تعیین ارتباط بین تیپهای شخصیتی و تاثیر مدیران مدارس ابتدایی.

4- کمک به غنی کردن پژوهشهای داخلی در این زمینه

 

مطالعه ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

دسته‌ها: پایان نامه