متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 2 fuka.ir می توانید ببینید
آخرین خبرها

پایان نامه مصادیق رحمت اخروی در سوره الرحمن

فصل اول
کلیات... ادامه مطلب

فصل اول کلیات 1-1-مقدمه بدون شک شروع آفرینش بر پایۀ رحمت بوده و مجموعه هستی و همه مخلوقات ظهور رحمت حق اند و تداوم حیاتشان-چه در مرحلۀ مادی و چه در میدان هدایت و معنویت-به رحمت حضرت اوست.نگریستن به آثار رحمت الهی،شناخت الله را فراهم می‌کند،ولی گاهی غفلت در زندگی …

Read More »

aaq8

2430780-823595
دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت
دانشگاه علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان :
اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره درادبیّات منظوم
استاد راهنما :
دکتر سید حسن سید ترابی
استاد مشاور:
دکتر جهان دوست سبزعلیپور
نگارش :
مریم کناره قصّابسرائی
شهریور 92... ادامه مطلب

2430780-823595 دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت دانشگاه علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان : اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره درادبیّات منظوم استاد راهنما : دکتر سید حسن سید ترابی استاد مشاور: دکتر جهان دوست سبزعلیپور نگارش : مریم کناره قصّابسرائی شهریور …

Read More »

–94

0267335... ادامه مطلب

0267335 centertop دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» موضوع: جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی استاد راهنما: دکتر نعمت اصفهانی عمران نگارش: الهام محرر پناه تابستان1393 ABS صفحه تایید هیات داوران پایان نامه کارشناسی ارشد برای …

Read More »

–89

13779501588770... ادامه مطلب

13779501588770 دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان دانشکده‏ی ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشتهی زبان و ادبیات فارسی تفکر مذهبی در شعر کودکان گروههای سنی الف و ب در دههی هشتاد استاد راهنما دکتر نرگس باقری استاد مشاور دکتر زهرا غریب حسینی دانشجو فاطمه رنجبر …

Read More »

–86

فرم شماره 1... ادامه مطلب

فرم شماره 1 دانشگاه آزاد اسلامی فرم طرح تحقیق درخواست تصویب موضوع پایان نامۀ کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای عنوان تحقیق: تشبیه در شعر محمد علی بهمنی رشته: زبان و ادبیات فارسی مقطع: کارشناسی ارشد باسمه تعالی این قسمت توسط حوزۀ معاونت پژوهشی دانشگاه پر می شود. فرم طرح …

Read More »

–83

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای اخذ درجه ی کارشناسی ارشد «M. A»
رشته : زبان و ادبیات فارسی
موضوع:
تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری
استاد راهنما :
دکتر بهرام خشنودی
استاد مشاور :
دکتر سید حسن سید ترابی
نگارش:
ساسان قانع
2657475471805بهمن 1392... ادامه مطلب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای اخذ درجه ی کارشناسی ارشد «M. A» رشته : زبان و ادبیات فارسی موضوع: تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری استاد راهنما : دکتر بهرام خشنودی استاد مشاور : دکتر سید حسن سید ترابی نگارش: ساسان …

Read More »

–80

center37338000
28467234505700دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خرم آباد
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : زبان و ادبیات فارسی
عنوان :
تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم... ادامه مطلب

center37338000 28467234505700دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته : زبان و ادبیات فارسی گرایش : زبان و ادبیات فارسی عنوان : تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها …

Read More »

–78

2381885-548640
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خلخال
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعي (M.A)
گرایش: پژوهش
عنوان:
تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین
استاد راهنما:
دکتر ربابه پورجبلّی
استاد مشاور:
دكتر صمد عابدینی
نگارنده:
حبیب اکبرنسب
زمستان 93... ادامه مطلب

2381885-548640 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A) گرایش: پژوهش عنوان: تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین استاد راهنما: دکتر ربابه پورجبلّی استاد مشاور: دکتر صمد عابدینی نگارنده: حبیب اکبرنسب زمستان 93 تقدیم به: حضرت …

Read More »

–75

2409912167780
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
تحلیل اوزان عروضی مکتب وقوع
(فغانی شیرازی، هلالی جغتائی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی)
استاد راهنما:
دکتر سید حسن سید ترابی
استاد مشاور:
عباس خلیل زاده
نگارش:
فاطمه نورعلیزاده
تابستان 1392
f
سپاسگزاري:
تشکر و سپاس اول، پروردگار را که بزرگترين ياور در لحظه لحظه‌ي زندگيست…
با قدردانی از استاد بزرگوارم آقاي دکتر ترابي، استاد محترم راهنما، که همواره راهنما و مشوق اينجانب بوده‌اند و از خرمن فضلشان خوشه‌ها چيده‌ام و از سخاوت ايشان هرچه گويم و سرايم کم گفته‌ام…
با تشکر از آقاي خليل‌زاده، استاد محترم مشاور، که زحمت مشاوره در تدوين اين تحقيق را متقبل شدند.
و با سپاس از استاد گرامی، آقای دکتر اسکندری، که صبورانه به داوری این پایان‌نامه پرداختند.... ادامه مطلب

2409912167780 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: تحلیل اوزان عروضی مکتب وقوع (فغانی شیرازی، هلالی جغتائی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی) استاد راهنما: دکتر سید حسن سید ترابی استاد مشاور: عباس خلیل زاده نگارش: فاطمه نورعلیزاده تابستان …

Read More »

–68

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
ادبیات قلمرو وسیعی را در بر می‌گیرد که شامل موضوعات گوناگونی است و با دانش‌های متعددی در ارتباط است و روش‌های مختلفی را نیز برای مطالعه و بررسی آن می‌توان به کار گرفت؛ به عبارت دیگر بسیاری از مسائل ادبی “چند تباری” است‌ و به دلیل گسترده بودن، ریشه در علوم مختلف دوانده‌ است؛ بنابراین برای حل یا تبیین آنها باید علوم مختلف را کاوید. اصولاً ادبیات ‌دربارهی ‌همه‌ چیز بحث می‌کند: زندگی، جوانی، پیری، مرگ، عشق، خانواده، اجتماع، ایمان‌ و به طور خلاصه ‌زندگی با تمام تنوع و گوناگونی‌اش؛ بنابراین مشکل‌ است که بتوان ‌آن‌ را در یک حوزه محدود کرد. و به ‌همین سبب است که مطالعات ‌ادبی همیشه مبحث و گفتمانهای زیبا‌شناختی، روانشناسی، نظری ‌و عملی ‌را در برداشته ‌است. در واقع پژوهشگران این حوزه در عین تلاش برای تعریف مطالعات‌ ادبی، به‌ منزلهی ‌یک ‌رشته ‌دانش، از مسائل نظری ‌این حوزه ‌آگاه بوده‌اند و در انواع‌ راه‌حل‌های ممکن و محتمل برای رویارویی با مسائل مبتلا به ‌آن‌ را تعمق کرده‌اند(رها دوست،197:1382). حوزهی پژوهش در این پایاننامه مربوط به “روانشناسي ادبيات” است. منظور از «روانشناسي ادبيات مطالعهی روانشناختي نويسنده به عنوان نوع يا فرد، يا مطالعهی فرآيند آفرينش، يا مطالعهی سنخها و قوانين روانشناختي موجود در آثار ادبي، يا سرانجام مطالعهی تأثير ادبيات به خوانندگان يك اثر ادبي است»(ولک،82:1382).
رویکرد میان ‌رشته‌ای‌ را می‌توان ‌در پژوهش‌های گوناگونی که در رشته‌های مرتبط با مطالعات‌ ادبی ‌شکل‌گرفته‌‌اند به ‌وضوح‌ دید، از ‌جمله ‌تحلیل گفتمان، مطالعات فرهنگی، نشانه شناسی، جامعه‌شناسی‌ ادبیات، روانشناسی ‌ادبیات و… که در این پژوهش با بررسی و تحلیل شخصیتهای دو داستان تراژدیک شاهنامه، رستم و سهراب و رستم و اسفندیار از دیدگاه روانشناسی؛ میتوانیم رابطه دو رشته روانشناسی و ادبیات را به روشنی مشاهده نماییم.
شاهنامه، که اثری ارزشمند و محصول ناخودآگاه جمعي و ملی اقوام ايراني و از نوع حماسه است؛ داستانهايش به ویژه در بخشهاي اسطورهاي و حماسي، ميتواند نمادين و داراي معاني ژرف و عميق باشد. و يكي از زمينههايي كه ميتواند بستر پژوهش شاهنامه باشد و آثار و نتايج مفيدي به دست دهد، بستر روانكاوي و روانشناسي است.
روانكاوي، نوعي روانشناسي اعماق است، كه براي فعاليتهاي فيزيكي نيمه آگاه و ناخودآگاه اهميت بسياري قائل است(پور افکاری،1373:یج). از جمله مباحث جالب، مهم و پیچیده در روانشناسی موضوع شخصیت است و یکی از جنبههای بسیار با اهميت نظريه‌هاي شخصيت، تصور يا برداشتي است كه هر نظريه‌پرداز از ماهيت انسان دارد. اگر بتوان با الهام از يافته‌هاي علمي روانشناسان برجسته، مفروضه‌هاي اساسي درباره ماهيت انسان را تبيين كرد، گام مؤثري براي شناخت شخصيت انسان مي‌توان برداشت. اما به طور كلی شناخت انسان بسيار دشوار است زيرا فرد انساني، يك واحد هماهنگ نيست و سرشت او سرشار از تناقض است(فراست خواه،1:1384). اما با این وجود ما میتوانیم «امروزه شخصيتهاي آثار ادبي را همانند انسانهاي واقعي روانكاوي كنيم»(پاینده،1:1386) چرا که قهرمانها و ضد قهرمانها و به طور کلی شخصیتهای نقش گرفته در شاهنامه؛ مثل هر انسانی هستند که در زندگی می‌بینیم. انسانهایی که در معرض خطرند، خطر دور شدن از راز انسانی زندگیشان.
این پایاننامه در پنج فصل تدوین شده است که عبارت است از:
فصل اول: در این فصل مقدمه، مسئلهی پژوهش، پیشینهی علمی پژوهش، اهمیت و اهداف، پرسش و روش اجرایی پژوهش ذکر شده است.
فصل دوم: در این فصل، ضمن بیان تعاریفی از حماسه و اسطوره؛ به رابطه بین این دو پرداخته شده، سپس، مطالبی مختصر در خصوص فردوسی و اثرش، شاهنامه ذکر شده است. و در پایان ضمن تعریفی از تراژدی، به توضیح مختصری از داستانها و جنبهی تراژدی بودن آنها بسنده کردهایم.
فصل سوم: در این فصل،کلیاتی دربارهی نقد ادبی، ماهیت و هدف روانکاوی، نقد روانشناسانه، و رابطه روانشناسی با ادبیات ذکر شده است. سپس به معرفی روانشناسانی که از نظرات آنها در این پژوهش بهره گرفته شد؛ با توضیح مختصری از دیدگاههایشان، پرداختهایم. و در پایان کلیاتی در خصوص شخصیت و انواع آن نوشته شده است.
فصل چهارم: در این فصل، که در واقع بخش اصلی و مهم پژوهش است؛ به بررسی و تحلیل روانی شخصیتهای هر دو داستان پرداخته شده است. بدین صورت که ابتدا شخصیتهای اصلی هر دو داستان، و پس از آن شخصیتهای فرعی – هر یک به صورت جداگانه- ؛ بر اساس نقشی که هر کدام از این شخصیتها در روند داستان دارند؛ آورده شده است. پیش از تحلیل هر شخصیتی بنا به نیاز، ابتدا به صورت اجمالی به معرفی این شخصیت (از دیدگاه تاریخی، حماسی و اسطورهای و یا دینی) پرداخته شده، سپس با آوردن مقدمهای از دیدگاههای روانشناسی؛ و در ادامه با آوردن شاهد مثالهایی از شاهنامه، رفتار شخصیتی هر کدام از این اشخاص مورد تحلیل و بررسی روانشناختی قرار گرفته است. و در پایان مطالب ذکر شده دربارهی هر شخصیت، استنباطهایی به طور اجمالی و مختصر، تحت عنوان نتیجهگیری نوشته شده است. تا بدین وسیله و با توسل به نظریههای روانشناسی، نمادهای روانشناسانهی داستان که در پس اعمال و گفتگوهای شخصیتهای داستان نهفته است، بر خواننده آشکار گردد.
فصل پنجم: در این فصل، نتیجهگیری کلی ذکر شده است. بدین معنی که در پایان به این برآیند رسیده میشود، که اصول رفتاری شخصیتهای این دو داستان، منطبق با چه نظراتی، و کدام یک از روانشناسان بوده است، و همچنین فهرست منابع و مآخذ در این فصل قرار گرفته است.... ادامه مطلب

فصل اول کلیات پژوهش 1-1 مقدمه ادبیات قلمرو وسیعی را در بر می‌گیرد که شامل موضوعات گوناگونی است و با دانش‌های متعددی در ارتباط است و روش‌های مختلفی را نیز برای مطالعه و بررسی آن می‌توان به کار گرفت؛ به عبارت دیگر بسیاری از مسائل ادبی "چند تباری" است‌ و …

Read More »
متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 23333 fuka.irمی توانید ببینید